Code of Practice: Praktijkrichtlijnen voor Duurzaam Bosbeheer

Publicatie

Auteurs: Tropenbos International Suriname

Suriname - 2011

Taal: Dutch

Downloaden

In het streven naar duurzaam bosbeheer en certificering, maar ook ter verduidelijking van de voorwaarden rondom de uitgifte van houtconcessies, heeft de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) samen met Tropenbos International (TBI) Suriname een aanzet gedaan tot de ontwikkeling van nationale praktijkrichtlijnen voor duurzame houtwinning in Suriname. De richtlijnen, ook wel een ‘Code of Practice’ genoemd, zullen in eerste instantie op vrijwillige basis worden ingevoerd. nerzijds zodat de particuliere houtsector zich kan aanpassen aan de veranderingen, anderzijds om de vergunninghouders en hun werknemers te kunnen trainen in de toepassing ervan. Na de officiële publicatie van de richtlijnen zal de SBB alle houtoogstoperaties monitoren op basis van de in de richtlijnen gestelde  voorschriften. De praktijkrichtlijnen zullen op termijn (als aanvulling op de concessievoorwaarden) van toepassing zijn op alle vormen van commerciële houtkap.

Order this publication

*
*
*
*
*
*

De volgende velden zijn niet correct ingevuld:

  •