Tropenbos Suriname participeert in workshop bos bijproducten

Tropenbos Suriname participeert in workshop bos bijproducten

Suriname - 23 May, 2024

"De solidariteit kan een belangrijk element zijn in onze projecten, waardoor de lokale economie wordt versterkt en een beter inkomen voor lokale producenten en duurzaamheid wordt bevorderd.," zegt Rudi van Kanten, directeur van Tropenbos Suriname. Van 8 tot en met 11 april 2024 nam de organisatie deel aan een regionale workshop over business en finance voor bosbijproducten, georganiseerd door Tropenbos International in Bogotá, Colombia. Samen met het Boliviaans Instituut voor Bosonderzoek (IBIF) en Tropenbos Colombia, en externe experts werd ervaring gedeeld over diverse agroforestry- en gemeenschapsbedrijven die actief zijn in de bos-economie. Veertien ondernemers en gemeenschapsleiders uit Bolivia, Suriname en Colombia waren aanwezig bij deze bijeenkomst.

De workshop bood deelnemers van het Working Landscapes Programma en Working Landscapes 1.5 de kans om ervaringen uit te wisselen en ondersteuning te ontvangen omtrent financiële omstandigheden, markten en bedrijfsstrategieën om zo de projectimplementatie te optimaliseren. Daarnaast werd de capaciteit van teams uit Bolivia, Colombia en Suriname versterkt. De workshop bood tevens waardevolle informatie over het verkrijgen van financiering en technische ondersteuning voor lokale ondernemers, en gaf inzichten in agroforestry-systemen en het belang van het oprichten van lokale bedrijven voor de ontwikkeling, natuurbehoud en revitalisering van lokale gemeenschappen.

Het Working Landscapes-programma richt zich op de mitigatie van en aanpassing aan de klimaatverandering, door bij te dragen aan de volgende onderling verbonden aspecten voor klimaatslimme landschappen. Duurzamer landgebruik door kleinschalige en grootschalige producenten van land- en bosbouwproducten.

Op de eerste dag van de workshop werd teruggeblikt op de activiteiten van het Working Landscapes Programma tussen 2019 en 2023, en de weg vooruit, waarbij elk land zijn casestudies presenteerde. Bolivia bracht cases naar voren die zich concentreerden op de productie van copaiba-olie en de verwerking van almendra chiquitana-noten. Suriname ging tijdens haar presentatie in op de uitvoering van het Working Landscapes programma in Suriname. Alingo Doekoe sprak over agroforestry, en de agro-coöperatie Hatti Wa en Rinoa Lienga over de Vereniging van Saamaka Gemeenschappen (VSG) en het productietraject van vrouwen in het binnenland. Op de tweede dag werden de casestudies uit Colombia gepresenteerd, waaronder de productie van honing van angelloze bijen ondersteund door ACT Colombia, Oenocarpus bataua-olie uit de Comunidad Makabahë in Solano, Caquetá, en de handwerkgroep voor vrouwen genaamd Canasta de Abundancia. De vrouwen hielden een expositie en verkochten hun producten aan de deelnemers. De ochtendsessie omvatte een trainingsmodule over financiën, gevolgd door een middagsessie over marktidentificatie en toegang.

"Tropenbos Suriname en haar partners moeten streven naar het bevorderen van de relatie tussen academici en lokale gemeenschappen, waarbij studentenvrijwilligers worden betrokken. Deelnemers dienen het voortouw te nemen in het delen en toepassen van de opgedane kennis en ervaring."
In de komende periode zal de organisatie samenwerken met de ondernemers van Pikin Slee voor de opzet van een maripa-verwerkingsfabriek in het dorp.

Verschenen op 16 april 2024 op www.starnieuws.com.