Tropenbos Suriname zet zich in voor het verzekeren van de voedselzekerheid binnen de Saamaka-gemeenschap

Tropenbos Suriname zet zich in voor het verzekeren van de voedselzekerheid binnen de Saamaka-gemeenschap

Suriname - 23 May, 2024

'We streven ernaar om de middelen van bestaan van de mensen in het binnenland te verbeteren,' zegt Shanaya Vishnudatt, projectassistent van Tropenbos Suriname. 'De focus ligt op het verminderen van de afhankelijkheid van seizoensgebonden gewassen. We introduceren hen daarom in agroforestry-technieken en bieden begeleiding bij de toepassing ervan op hun landbouwgrond. Hierdoor kunnen ze hun voedselproductie vergroten en verbeteren.'

Tropenbos Suriname heeft afgelopen week met het ministerie van Financiën en Planning een Memorandum of Understanding ondertekend voor de uitvoering van het project 'Enhancing resilience of Saamaka communities in a world of increased risks and digital opportunities'. Het project wordt gefinancierd door het Basic Needs Trust Fund 10, dat wordt beheerd door de Caribbean Development Bank.

Dit project heeft als doel de voedselzekerheid van de Saamaka-gemeenschap te waarborgen en richt zich op veertien dorpen langs de Boven Surinamerivier, namelijk Pikin Pada, Banavookondre, Bekiokondre, Baikutu, Duwatra, Pokigron, Ginginston, Pamboko, Amakakonde, Abenaston, Kaajapati, Jaw Jaw, Lespansi 1 en Lespansi 2, met zeventig deelnemers. Deze gemeenschappen worden getraind in agroforestry-methoden om de voedselproductie te verbeteren. Er werd in dezelfde week ook een inception meeting gehouden te Pokigron, waar de bewoners van uitgebreide informatie werden voorzien en de kans kregen om vragen te stellen.

Agroforestry is een vorm van agro-ecologie, een academische discipline die bestudeert hoe ecologische processen kunnen worden toegepast op landbouwproductiesystemen. In het binnenland wordt meer aan zwerflandbouw gedaan, een landbouwtechniek waarbij bomen en andere planten in een bos worden gekapt en verbrand om een veld te creëren dat een kostgrond wordt genoemd. De as van de verbrande vegetatie levert voedingsstoffen die gewassen helpen bemesten. Het land wordt vervolgens voor een korte tijd bewerkt en dan gaan de mensen verder met het ontginnen van een nieuw stuk land.
'Door landbouw te combineren met bomen in de omgeving wordt onder meer de waterhuishouding verbeterd. Dat is een van de voordelen van agroforestry. We werken vaak op bestaande kostgronden, waarbij er geen nieuwe kostgronden hoeven te worden aangelegd. We streven ernaar traditionele landbouwtechnieken te combineren met nieuwe methoden. In het Local actors for change in hinterlands, lokale actoren voor verandering in het binnenland, Lach-project van Conservation International, hebben we bijvoorbeeld een landbouwgrond in tweeën verdeeld: op een deel mochten ze planten zoals ze gewend waren, en op het andere deel hebben we een agroforestry-ontwerp toegepast. Het doel hiervan is dat ze op die manier het verschil kunnen zien tussen beide benaderingen en de voordelen van agroforestry ervaren.'

Het project heeft een uitgebreide voorbereidingsperiode gehad, die rond 2021 begon, en nu is eindelijk met de uitvoering gestart. Met een looptijd van tien maanden zal het personeel van Tropenbos Suriname elke maand naar het Boven-Surinamegebied reizen om de activiteiten uit te voeren. Lokaal zijn er vier lokale coördinatoren die in het gebied wonen en constant in contact zullen staan met de dorpelingen.
'Duurzaamheid staat centraal in dit project,' benadrukt Vishnudatt. 'We streven naar klimaatslimme landschappen waar niet alleen de huidige generatie van profiteert, maar ook de volgende. Daarom richten we ons op het bevorderen van voedselzekerheid in binnenlandse gemeenschappen door middel van agroforestry.'

Verschenen op 25 april 2024 op www.starnieuws.com.