COE Groen en partners onderzoeken duurzaam bosbeheer in Suriname

COE Groen en partners onderzoeken duurzaam bosbeheer in Suriname

Suriname - 23 May, 2024

Het Centres of Expertise, COE, Groen heeft innovatieve methoden van bosmonitoring in het binnenland getest voor het project Duurzaam Bosbeheer Suriname De Surinaamse instellingen, de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, SBB en Tropenbos Suriname, hebben samen met Nederlandse partners Hogeschool Van Hall Larenstein en Cambisol, innovatieve methoden van bosmonitoring getest. Dit omvatte het gebruik van drones en camera traps, in samenwerking met traditioneel gezag en bewoners van het Aucaanse dorp Ovia Olo in het Marowijnebos. Het doel was om te beoordelen of deze nieuwe methoden bruikbaar zijn voor een duurzamer beheer van gemeenschapsbossen.

Centres of Expertise, CoE, zijn duurzame actiegerichte samenwerkingsverbanden waarin hogescholen, bedrijven, overheden en andere publieke en maatschappelijke organisaties samen onderzoeken, innoveren, experimenteren en investeren ten behoeve van toekomstbestendig hoger beroepsonderwijs en beroepspraktijk en ter versnelling van gewenste economische en maatschappelijke transities.

Het project Duurzaam Bosbeheer Suriname is opgezet voor vier themagebieden, met als doel de kwaliteit van het nationale bosbeheer verder te verbeteren door middel van nieuwe, innovatieve ideeën. Het omvat samenwerking tussen vijf Surinaamse partnerorganisaties, namelijk het Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum te Zanderij, de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), Tropenbos Suriname, het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) en het Natuur Technisch Instituut Suriname (NATIN), samen met vijf Nederlandse organisaties onder leiding van twee hogescholen, Van Hall Larenstein en InHolland. Dit tweejarige project is vorig jaar van start gegaan.
Een van de besproken themagebieden betreft bosmonitoring, wat inhoudt het nauwlettend observeren van de ontwikkelingen binnen het bos en het verzamelen van relevante informatie om het bosbeheer te verbeteren. Traditionele methoden voor bosmonitoring omvatten onder andere het opstellen van bostypenkaarten of ontbossingskaarten, evenals het bijhouden van de gekapte bomen door concessiehouders.

Tijdens de COE Groen veldweek van april 2024 te Ovia Olo zijn innovatieve methoden op hun bruikbaarheid en toepasbaarheid getest, zoals het vliegen met drones en het plaatsen van camera traps. In een afsluitende workshop - na de veldweek – wordt de tijdens de week verzamelde informatie en worden de daarbij gebruikte methodieken gepresenteerd, geanalyseerd en bediscussieerd. Problemen, mogelijke oplossingen en kansen met betrekking tot bredere toepassing van deze nieuwe methoden van bosmonitoring in de Surinaamse praktijk worden besproken.

Deze werkweek bood tevens een gelegenheid om de samenwerkingen tussen alle betrokken partijen aan te scherpen. Het was een platform waarop gezamenlijk de uitdagingen en nieuwe mogelijkheden rond duurzaam bosbeheer en monitoring in Suriname werden verkend en besproken. Dit onderstreept de betrokkenheid van zowel lokale gemeenschappen als externe partners bij het streven naar een effectief en duurzaam beheer van de Surinaamse bossen.

De bevindingen en ervaringen werden gepresenteerd en besproken tijdens een afsluitende workshop in Paramaribo. De testperiode liep van 23 tot 25 april, gevolgd door de presentatie van de resultaten op 26 april aan belanghebbenden.

Verschenen op 10 mei 2024 op www.srherald.com.