Seminar in Suriname over nieuwe wettelijke eisen in de houtsector (Paramaribo, 28-29 november 2013)

Seminar in Suriname over nieuwe wettelijke eisen in de houtsector (Paramaribo, 28-29 november 2013)

Suriname - 25 november, 2013

Er zijn verschillende initiatieven ontplooid die de markteisen oplegden aan de legaliteitsverificatie van houtproducten, voornamelijk het EU-actieplan voor wetshandhaving, bestuur en handel (FLEGT) en de Amerikaanse Lacey-wet. Suriname zet zich in voor het duurzame beheer van haar bossen en om de economische groei in de houtsector te ondersteunen, maar is momenteel niet betrokken bij discussies over legale houthandel met de EU. De houtexport zal echter worden beïnvloed door de opkomende legaliteitseisen.

Om de lange termijn toegang tot en de voordelen van internationale markten te behouden, moeten actoren in de Surinaamse houthandel hun kennis en capaciteit opbouwen om aan de hoge internationale normen te voldoen. Er is een dringende behoefte aan bewustwording, informatie-uitwisseling en capaciteitsopbouw in overheidsinstellingen, particuliere bedrijven en lokale gemeenschappen om in staat te zijn om te gaan met de nieuwe ontwikkelingen.

TBI organiseert een seminar in Suriname, in samenwerking met de FAO, FTCI, IWF en de IDL groep, om:


• een platform te creëren voor discussie en uitwisseling van ideeën, ervaringen en onderzoek;
• de kennis van actoren in de Surinaamse houthandel over nieuwe legaliteitseisen te vergroten, voornamelijk over het EU FLEGT-actieplan en de Lacey-wet;
• ervaringen uit te wisselen met betrekking tot bestuur kwesties in de sector uit Guyana, Ghana en Belize, en;
• de mogelijke gevolgen van legaliteitseisen voor de houthandel in Suriname vast te stellen en om inzicht te krijgen in hoe deze effecten moeten worden aangepakt.

 Download flyer