Training agrobosbouw groep Pikin Slee

Training agrobosbouw groep Pikin Slee

Suriname - 03 augustus, 2018

Als onderdeel van ons project 'Participatory Mapping, Ecosystem Service Assessment, and Resilience Against Climate Change' hebben verschillende veldbezoeken en een multidisciplinaire landschapsbeoordeling training plaatsgehad.

Van 03 tot 08 september 2017 vond een training plaats te Republiek, district Para, als voorbereiding op het uitvoeren van een multidisciplinaire landschapsbeoordeling. Een multidisciplinaire landschapsbeoordeling is een gecombineerde inspanning van een team van onderzoekers en lokale mensen om oordelen, behoeften, cultuur en organisatie te karakteriseren in relatie tot het lokale boslandschap. 14 mensen uit het projectgebied, het dorp Pikin Slee in het Boven-Surinameriviergebied, werden opgeleid, samen met twee mensen van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling.

20170906_140556.jpg

Tussen 19 februari en 2 maart 2018 verzamelde het onderzoeksteam, bestaande uit het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) en Tropenbos Suriname, en lokale deelnemers (van Pikin Slee) informatie over verschillende landschappen, vegetatie en bodems. Ze voerden ook veldonderzoek uit in de aangrenzende landbouw plots en schreven grondbeschrijvingen. Tijdens het veldwerk was er een ontmoeting tussen lokale kennis en wetenschappelijke kennis die elkaar aanvulde en resulteerde in een uitgebreide beschrijving van het gebied. De lokale bevolking is de eigenaar van de resultaten en kan beslissen welke informatie zij beschikbaar stellen aan buitenstaanders.

20180220_165406.jpg

Tussen 27 en 29 maart 2018 werden voorlopige gegevens van de landbouw, vegetatie en bodemonderzoek aan de dorpsbewoners gepresenteerd. Het werkplan is ook uitgewerkt.

Bezoek demo plot (4).jpg

Op 10 en 11 april 2018 werden de helling en de omtrek van de demonstratieplots van agrobosbouw bepaald, werd materiaal overhandigd aan de lokale deelnemers en werden de soorten gewassen in de dorpen geïnventariseerd.

Van 16 tot 21 april 2018 heeft CELOS-personeel 14 lokale deelnemers getraind in agrobosbouw, compostering en bananenziekten en ongediertebestrijding (in theorie en in het veld).

Compost draaien 2 vrouwen.jpg

Van 10 tot 13 mei 2018 trainde het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij 28 lokale mensen in plantenvermeerderingstechnieken, ziekten en ongediertebestrijding van gewassen (in theorie en in het veld).

20180511_161226.jpg
 

Van 11 tot 14 juni heeft het ministerie van Regionale Ontwikkeling 21 lokale mensen getrained in ondernemerschap, basisboekhouding en marketing.

20180612_101302.jpg

Een consultant heeft 24 lokale mensen opgeleid in:
• Bestuur: rol, taken en verantwoordelijkheden
• Interne en externe communicatie
• Administratieve organisatie
• Verslaglegging
• Financiën / Kasbeheer
• Samenwerking

20180612_135315.jpg

Van 15 tot 25 juli werd de training over organisatie en ondernemerschap voortgezet en lag de focus op de verdere ontwikkeling van het agrobosbouwsysteem. Gegevens verzameld uit de MLA werden geverifieerd en aanvullende gegevens werden verzameld over het gebruik van niet-hout bosproducten. Aanvullende gegevens voor de Climate Vulnerability Assessment zijn ook verzameld.

20180721_171320.jpg