Training van de Wayana in Apetina: dorpskarakterisering, autodiagnose en bosbeheer

 Training van de Wayana in Apetina: dorpskarakterisering, autodiagnose en bosbeheer

Suriname - 03 augustus, 2018

In samenwerking met de plaatselijke dorpsstichting Kuluwayak, voert Tropenbos Suriname een training uit in Apetina binnen het 2018 werkplan van het programma Shared Resources, Joint solutions (SRJS). Er zijn twee trainingen. De eerste training is gericht op bosbeheer en gemeenschapsbosbeheer. De tweede training is gericht op community-based tools voor het 'Plan de Vida'-concept.

De eerste training 'Bosbeheer' vond plaats tussen 18-21 juli 2018.

De doelen van de training waren:
• Kennisuitwisseling tussen de lokale bevolking en de buitenstaander
• Participatie, input en visies van de lokale bevolking (deelnemers)
• Vergaren van informatie van het bestuur van de Kuluwayak

De tweede training 'Dorpskarakterisering en autodiagnose' werd uitgevoerd van 7-11 augustus 2018.

De doelen van de training waren:
• Deelnemers bewustmaken van het belang van het plannen voor de toekomst
• Deelnemers introduceren aan enkele tools die verband houden met het Plan de Vida * concept
• Kennis verwerven over de gemeenschap en hun manier van denken in het kader van het Plan de Vida concept
• Deelnemers aanmoedigen om na te denken over het belang van plannen voor de toekomst

* Een Plan de Vida is gebaseerd op het begrijpen van het verleden om het heden te analyseren. Door kritisch naar het verleden te kijken, kan een toekomstvisie worden omgezet in een dorpsontwikkelingsplan.