Tropenbos Suriname lanceert twinning project tijdens inceptie seminar over stedelijk groen in Paramaribo

Tropenbos Suriname lanceert twinning project tijdens inceptie seminar over stedelijk groen in Paramaribo

Suriname - 25 maart, 2019

Op vrijdag 22 maart 2019 lanceerde Tropenbos Suriname haar twinning project ‘Naar een Groen en Leefbaarder Paramaribo’ in de aula van het IGSR Staatsolie gebouw. Bomen en ander stedelijk groen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een leefbaarder Paramaribo. Stedelijk groen draagt o.a. bij aan een beter microklimaat, het geven van vruchten, recreatie, een mooiere omgeving, het tegengaan van wateroverlast en verbeteren de gemoedstoestand van de burgers. Anno 2019 is er onvoldoende waardering voor bomen en beplantingen in onze stad. Het beton neemt de overhand en de milieu-, sociale- en economische voordelen die de bomen kunnen bieden, blijven onbenut.

Het twee jaren durend project is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse twinning partner de Faculteit der Geo Informatie wetenschappen en Aardobservatie van de Universiteit Twente (ITC), en word gefinancieerd vanuit de UTSN twinning faciliteit. Met de
ITC heeft ruime ervaring op het gebied van onderzoek en onderwijs over stedelijk groen en met name waar het gaat over het ‘Urban Heat Island’ effect. Tropenbos heeft jarenlange ervaring over duurzaam bosgebruik en ecosysteemdiensten en heeft zodoende ook een lokaal netwerk welke zij kan aanwenden op dit gebied. Doorgaans zijn de studies over stedelijk groen meer in gematigde streken en dit project zal bijdragen aan een studie in een tropisch gebied.

Het doel van het project is het bevorderen van een groener Paramaribo waarin ecosysteemdiensten bijdragen aan een gezonde en leefbaardere omgeving voor haar inwoners.
Het project beoogt 4 resultaten te bereiken, namelijk:
1. Het ter beschikking stellen van wetenschappelijk onderbouwde informatie over de voordelen van stedelijk groen in Paramaribo, waarbij beleidsmakers een hand toegereikt krijgen ter verbetering van het stedelijk groen.
2. Grotere bewustwording bij beleidsmakers, planners en het maatschappelijk middenveld over de rol die stedelijk groen kan spelen in Paramaribo en andere urbane gebieden
3. Actieve betrokkenheid van burgers en onderwijsinstellingen bij het monitoren van stedelijk groen in Paramaribo, waarbij ook met beleidsmakers in overleg wordt getreden om te komen tot een monitoringsprotocol.
4. Toegankelijk maken van educatief materiaal voor universiteiten en onderwijsinstellingen in Suriname en Nederland, met Suriname als case studie land.

Tijdens het seminar waren verschillende belanghebbenden vanuit de overheid, het maatschappelijk middenveld en wetenschappelijke instanties aanwezig die elk met een of meer aspecten van stedelijk groen te maken hebben. De introductie van beide twinningpartners werd opgevolgd door een presentatie over wat stedelijk groen is en een interactieve sessie over stedelijk groen in Paramaribo op de kaart. Rayan Madhar, lid van de United Tour Guides of Suriname, richtte ook het woord aan het publiek over stedelijk groen vanuit een andere invalshoek bekeken. Tenslotte zijn het project, de activiteiten en de bijbehorende planning gepresenteerd en is het seminar afgesloten met een korte discussie.

Duidelijk is, dat stedelijk groen een kwestie is die voor velen letterlijk en figuurlijk dicht bij huis is en een brede betrokkenheid van zowel instanties als burgers belangrijk is. Hoewel het project zich richt op Paramaribo, kan het inzichten bieden voor toepassingen in andere districten. Suriname zal haar status als groenste land ter wereld eer aan doen als ook onze hoofdstad Paramaribo groen uitstraalt. Het UTSN Twinning project zal bijdragen aan ‘Sustainable Development Goal 11’ van de Verenigde Naties: een veilige, inclusieve, veerkrachtige en duurzame stad. Het motto is daarom: Paramaribo groen, samen doen!

 Voor meer info kunt u naar : www.groenparamaribo.org