Duurzaam levensonderhoud in Pikin Slee in een veranderend klimaat

Duurzaam levensonderhoud in Pikin Slee in een veranderend klimaat

Suriname - 10 mei, 2019

Het project Duurzaam Levensonderhoud in Pikin Slee in een veranderend klimaat (DLP) ging in januari 2019 van start. Dit project wordt gefinancierd door het UNDP-GEF Small Grants Programme (SGP) en loopt tot en met juni 2020.

 De hoofddoelen van het project zijn:

  • Het verbeteren van de weerbaarheid tegen klimaatverandering in de landbouw
  • Het versterken van de capaciteit van de lokale gemeenschap voor betere benutting van de mogelijkheden voor duurzaam levensonderhoud
  • Het bevorderen van kennisoverdracht op het gebied van klimaatadaptatie en landbouw
  • Het stimuleren van uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van duurzaam levensonderhoud en klimaatverandering
Om de weerbaarheid tegen klimaatverandering in de landbouw te verbeteren zullen agroforestry technieken worden toegepast en zal er begeleiding daarvan zijn op 2-5 kostgronden van lokale bewoners. Er zal ook een duurzaam irrigatie watersysteem worden opgezet op de agroforestry demonstratie plot en de eerder genoemde kostgronden met als doel de langdurige aanhoudende droogte in de droge tijd te overbruggen.Verder zal er een uitwisselingsbezoek zijn met de stichting Ecosystem 2000 welke een landbouwproject uitvoert in het dorp Gran Tatai.
 
Ten aanzien van capaciteitsversterking van de lokale gemeenschap zal er versterking zijn van ondernemerschap en lokale organisaties. Verder zal er een vertaalslag worden gemaakt van de Multidisciplinary Landscape Assessment (MLA) -resultaten uit het UNDP Global Climate Change Alliance + (GCCA+) programma dat plaatsvond van juni 2017 tot november 2018. Bij de MLA werd er aan 14 participanten aangeleerd hoe ze o.a. GPS en kompas moesten gebruiken. Met deze kennis werd er informatie verzameld over o.a bodem, vegetatie, landbouw en non-timber forest products.
 
Het bevorderen van kennisoverdracht op het gebied van klimaatadaptatie en landbouw zal vooral betrekking hebben op agroforesrtry en naast landbouwers ook gericht zijn op leerlingen van de lagere school. Klimaatgegevens zullen door verschillende doelgroepen worden verzameld.
 
Om de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van duurzaam levensonderhoud en klimaatverandering te stimuleren zullen er trainingsvideo’s worden geproduceerd in de vorm van cursusmateriaal voor de lokale gemeenschap. Verder zal er een kennis evenement en outreach worden georganiseerd.
 
De samenwerkingspartners bij het DLP-project zijn het ministerie van Regionale Ontwikkeling die de training agroforestry technieken zal verzorgen, het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij die plantvermeerderingstechnieken zal behandelen en tot slot de stichting Wi! Uma fu Sranan en de consultant Ir. Swami Girdhari die de lokale gemeenschap en de agrocoöperatie zullen begeleiden bij afzet en marketing.