Veldbezoek aan Pikin Slee tijdens het project duurzaam onderhoud in een veranderend klimaat

Veldbezoek aan Pikin Slee tijdens het project duurzaam onderhoud in een veranderend klimaat

Suriname - 21 februari, 2020

Van 18 tot en met 21 februari 2020 werd door een delegatie van Tropenbos Suriname (TBS) een veldbezoek gebracht aan het dorp Pikin Slee te Boven Suriname.

Het project duurzaam levensonderhoud in een veranderend klimaat wordt uitgevoerd in het dorp Pikin Slee aan de Boven Suriname rivier en loopt tot juni 2020. Het project wordt gefinancierd door GEF Small Grants Programme Suriname welke een programma is dat door de UNDP wordt geïmplementeerd.Tropenbos Suriname heeft in samenwerking met de lokale dorpsbewoners een agroforestry demonstratie plot van 1 hectare opgezet die duurzame ontwikkeling voor het dorp levert en het genereren van inkomsten mogelijk maakt.

Door Kapitein M. Edelsteen werd het team, bestaande uit directeur Rudi van Kanten, assistent onderzoeker Bindia Jaddoe, communication officer Vanessa van Hetten en studente Bosbouw Devika Singh, hartelijk verwelkomd in Jaw Jaw. Na een voorstelronde van het traditioneel gezag (bestaande uit twee kapiteins en drie basja’s) en het TBS team, opende Kapitein Edelsteen de krutu. Rudi van Kanten bevestigt dat als gevolg van een moeilijke periode waar TBS doorheen ging, het contact met de dorpsleiding op een laag pitje was. De bedoeling van dit bezoek is ook om het contact te herstellen. Zowel Kapitein Edelsteen als Kapiten Wilfred Mama Sistena waren hierover goedgestemd en zeiden uit te kijken naar de verdere samenwerking. Ook vertelde de directeur over de terugkeer van Sara Ramírez in juni 2020 en de rehabilitatie van de Participatieve driedimensionele map (P3DM kaart). Het doel van haar bezoek is het overdragen van de kennis die ze tijdens haar PhD studie heeft opgedaan ondersteund door Debora Linga (maamke) die als tolk zal fungeren.Sara zal als teruggeefactiviteit, een workshop op JawJaw verzorgen waar andere dorpen ook deel aan zullen nemen. Debora Linga (Maamke) zal erbij zijn voor de vertaalslag. Kapitein Edelsteen reageerde verheugd op het aanstaande bezoek van Sara en de aanwezige basja’s deelden dezelfde mening.

Op de tweede dag van ons bezoek werden wij door Mando Doekoe opgehaald en brachten een bezoek aan J.A.M. Willebrand lagere school met het doel kennis te maken met het nieuwe schoolhoofd en de regenmeter te controleren die tijdens een bezoek in november 2019 op het schoolerf door TBS is geplaatst.Tijdens het bezoek in mei 2019 werd de planning voor een excursie naar een planten kwekerij voor de zesdeklassers, georganiseerd door Tropenbos, bekendgemaakt aan de toenmalige schoolleiding.
 
 
20200219_092100 (1).jpg
 
 
Na de kennismaking met het nieuwe jonge schoolhoofd, Realdo Goedewacht, werden de voorbereidingen van de excursie voorgelegd. Het schoolhoofd staat heel positief tegenover dit initiatief en heeft zijn volledige medewerking voordeze activiteit toegezegd. Hierna werd de verzamelde klimaatdata door de 5e en 6e klas leerlingen waaronder neerslag- en temperatuur data door Bindia Jaddoe nagetrokken bij de leerkrachten. Met ondersteuning van het schoolhoofd werd er een nieuwe regenmeter geplaatst.
 
                   
Verplaatsing regenmeter.jpg
Foto 2 Plaatsing van de nieuwe regenmeter 
 

Onder begeleiding van Mando Doekoe brachten wij onderweg naar de agroforestry demonstratie plot, vluchtig een bezoek aan het kunstatelier Totomboti en het Saamaka Museum. Na een stevige wandeling van een half uur konden wij de vorderingen op de kostgronden bekijken. Voor studente Devika was dit een mooie gelegenheid om praktijkervaring op te doen en de verschillende landbouwmethoden en aanwezige vegetatie te herkennen.

Een bezoek aan de dorpskapitein was ook onderdeel van ons programma. Meneer van Kanten besprak met hoofdkapitein Wanze Eduards het bezoek van Sara Ramírez, het Knowledge Sharing Event (KSE) in verband hiermee en de rehabilitatie van de P3DM kaart. Hoofdkapitein Wanze staat positief tegenover de optie de kaart op een gezamenlijke plek te plaatsen. Op het programma stond ook een vergadering gepland met het bestuur van de agro-coöperatie Hatti Wai U. A. Deze vergadering ging niet door vanwege de tradities rondom een sterfgeval voorafgaand aan ons bezoek.
De training marketing en afzet die voor de 3e dag van ons bezoek gepland stond, vond op een later tijdstip plaats. Dit, vanwege een onverwacht bezoek van een afdeling van het districtscommissariaat, belast met de aanmaak van electronische ID kaarten.

In het 2e dagdeel konden zowel de training als de vergadering hun voortgang vinden.

De afzet en marketing training werd verzorgd door trainer Swami Girdhari die zich op de 2e dag van het veldbezoek aansloot bij het TBS team. Onderwerpen die tijdens de training aan de orde kwamen, waren: kostprijscalculatie en de verschillende kosten, de financiële administratie en het belang van een correcte bonnen (uitgaven) administratie.
 

 
 Training Swami Girdhari.jpg  
Foto 3 Training door Swami Girdhari 
 

Tijdens een kort gesprek tussen de communication officer en 5 van de acht deelnemers: Paula Doekoe, Mando Doekoe, Basja Edje Doekoe, Monique Bodji en Sefanjon Madi werd duidelijk dat zij allen de training als kennisverrijkend hebben ervaren en spraken ook de hoop uit dat de sessie herhaald wordt. Als gevolg van een overlijden in het dorp en de tradities die bij de organisatie van de uitvaart horen, was het voor de groep een uitdaging om de extra inzet te geven tijdens de training.Paula Doekoe: ‘a training ben bun, ma fa un de nanga wan sari in a dorpu en ala san sa mus du gi a beri ete, un prakseri ben de wan tra sey. A bun gi ala sma dyaso efu a training disi kan gi baka’

Aan het begin van de training sprak meneer van Kanten de aanwezigen toe en gaf aan dat hoewel het Duurzame Landbouw Project in juni 2020 eindigt, het de bedoeling is dat het werk van TBS middels andere projecten vervolgd wordt en dat de goede samenwerking die er is tussen TBS en Pikin Slee blijft bestaan.

Om de voortgang van projecten te kunnen garanderen, is het belangrijk dat de agro-coöperatie zich bundelt. TBS kijkt binnen haar netwerk uit naar mogelijkheden om de samenwerking te vervolgen.

Op de vertrekdag maakten wij een tussenstop te Gran Tatai voor een kennismaking met Theo Main en bekeken de lokatie waar de Stichting Ecosystem 2000 bezig is met landbouw trainingen. Het ligt in de bedoeling dat TBS een samenwerking aangaat met deze stichting en met het ministerie van Regionale Ontwikkeling.