Tropenbos Suriname stimuleert de ontwikkeling van gemeenschapsbossen

Tropenbos Suriname stimuleert de ontwikkeling van gemeenschapsbossen

12 april, 2021

De ontwikkeling van gemeenschapsbossen is voornamelijk gericht op de houtwinning en de export van rondhout. Aan inheemse dorpen in het district Para is een presentatie gehouden over een onderzoek uit 2019 naar het gebruik van gemeenschapsbossen.

Op 12 april 2021 werd in het dorp Philipus Shikwabana, voorheen bekend als Klein Powakka een presentatie gehouden over gemeenschapsbossen. Met in achtneming van de covid-19 maatregelen waren tijdens deze presentatie enkele vertegenwoordigers aanwezig van de dorpen: Phillipus Shikwabana, Redi Doti, Matta, Powakka, Matta, Pierre Kondre Kumbasi en Casipora.

Na de voorstelronde werd de acitiviteit vervolgd met een presentatie van dr. Rudi van Kanten over de organisatie Tropenbos Suriname en de samenwerking met de netwerk lidlanden van Tropenbos International. In 2019 is door SUFOSUS in opdracht van Tropenbos Suriname een onderzoek gedaan naar het gebruik van gemeenschapsbossen, met als doel de perceptie van gemeenschapsbossen in Suriname te bepalen op het gebied van de veiligheid en toegang tot hulpbronnen afkomstig uit het bos, een verbeterde staat van levensonderhoud, ontwikkeling, zelfbeschikking en duurzaam bosbeheer én behoud. De studie is gedaan onder zowel inheemse als marrondorpen. Tijdens een webinar in oktober 2020 zijn de inzichten, ervaringen en meningen over het gemeenschapsbos in Suriname gedeeld en in een rapport verwerkt. De verkregen informatie heeft uitgewezen dat onder andere gemeenschapsbosbouw verbeterd kan worden. Ook is uit het onderzoek gebleken dat transparantie in bosbeheer en onderlinge samenwerking tussen de dorpen van belang is.
 CFR Presentatie Para_ foto.jpg

Bosbouwer Giani Razab Sekh, MSc., haalde tijdens zijn presentatie aan dat gemeenschapsbos vaker wordt gekoppeld aan houtkap. Het komt voor dat een select deel van het dorp op de hoogte is van houtkap activiteiten in hun gemeenschapsbos. Tropenbos Suriname verzorgd sinds 2020 landbouw- en bosbouw trainingen aan de gemeenschap in Bigi Poika. In dit dorp is de participatie in zowel het beheer van het bos als de bewustwording in behoud en verkrijgen van de vereiste scholing in bosbeheer sterk aanwezig. Deze gemeenschap is voorstaander van dusdanig gebruik en behoud van het bos voor generaties die komen.

Dr. Rudi van Kanten benadrukte de behoefte van verschillende dorpen aan training in onderhandelingstechnieken, om gunstige deals te kunnen sluiten. De dorpen hebben verder ook ondersteuning nodig op het gebied van : carbon credits, natuurtoerisme, inventarisatie en afzet van non timber forest producten.

Tijdens de presentatie van drs. Rewie Matai, Boseconoom verbonden aan de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), werd de werkwijze van het bosuitgifte beleid en houtkaprechten en de werking van kortlopende en langlopende vergunningen uiteengezet. Er zijn wat problemen in de gemeenschappen geconstateerd, onder andere dat er dorpen zijn die niet over een gemeenschapsbos beschikken. Volgens dhr Matai moet dit door de overheid worden opgelost.

CFR Presentatie Para_ foto3.jpg

Dhr. Steven Vroom van SBB en voorheen van het Directoraat voor Duurzame Dorpsontwikkeling van inheemsen (DDOI) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, legt tijdens zijn presentatie de nadruk op de verschillende overwegingen die worden gemaakt voor er concessies worden verstrekt voor houtkap. Een van de voorwaarden die wordt meegenomen is het scheppen van werkgelegenhdeid voor de bewoners, met inachtneming van de historische, natuurlijke en spirituele waarden van het bos. ‘Het is aan te raden dat elk dorp een dorpsontwikkelingsplan heeft, om invloed te kunnen uitoefenen op de bestemming van het gemeenschapsbos’.
De presentaties werden afgesloten met de vertoning van drie filmpjes van de SBB over de houtkap en verwerking van rondhout. Na de filmpjes werd overgegaan tot een levendige discussie en vragenronde.