Training in territoriaal bestuur door de Pontifical Javerian University

Training in territoriaal bestuur door de Pontifical Javerian University

Suriname - 29 maart, 2023

Start: 04 april 2023
End: 04 april 2023

Van 29 maart tot 1 april heeft de Pontifical Javerian University, uit Bogotá trainingen verzorgd aan deelnemers uit het Saamaka-gebied

Als onderdeel van Inclusief Landschaps Beheer in het Working landscapes programma, heeft de Pontifical Javerian University, uit Bogotá van 29 maart tot 1 april trainingen verzorgd aan de Saamaka-gemeenschap in het besturen van hun territorium.

De kennisuitwisseling is voortgezet via een workshop waar deelnemers uit het Saamaka-gebied instrumenten meekregen in territoriaal bestuur. Deze activiteit heeft ten doel om de perceptie van hun territorium te verduidelijken. Ook is het van belang van om de relatie tussen de ruimtelijke informatie en de structuur van gemeenschapsbestuur te begrijpen.

De workshopsessies zijn verzorgd door Pablo Ramos, Daniela Ortegón, Carolina Arévalo en Juliana Buitrago, van de Pontifical Javerian University – Observatory of Territory and Peasants.

20230331_100741.jpg

Tijdens de workshop werd middels een interactief spel het beheer over hun gebied belicht. Er werden groepen gevormd die elk een dorp/gemeenschap voorstelden, en steeds na onderlinge afstemming besloten welke diensten zij voor hun groep wilden in ruil voor delen van het bos. Dit bracht een stevige discussie op gang over de verschillende manieren waarop elk dorp een deel van hun bos kan inruilen voor een dienst en mogelijke samenwerkingen tussen de fictieve gemeenschappen. Het is een uitdaging om collectieve beslissingen te nemen voor de hele gemeenschap (lees het heel Saamaka gebied). Een voorbeeld hiervan is dat een radio zendmast welke in het district Brokopondo is opgezet en misschien moeilijk tot de bovenloop van de Suriname rivier bereik zal hebben.
Binnen het traditioneel systeem van de lo’s is de besluitvorming wat ingewikkelder omdat een ieder hun eigen zienswijze heeft.


De sessies over cartografie, het doel van gebruik van landkaarten, en de elementen van cartografische ontwerpen vond mevrouw Vajosta Pansa heel interessant en leerrijk. In het begin wist ze niet wat ze moest verwachten, maar de sessies over het gebruik van landkaarten en het doel daarvan hebben een blijvende indruk op haar gemaakt.

De kennis welke tijdens de workshop is overgedragen heeft een goede discussie op gang gebracht over het bestuur van het Saamaka gebied. De erkenning van de collectieve grondenrechten is uiteindelijk niet alleen een gevecht op papier, maar ook een spirituele.

Door Daniela Ortegón is een een sessie over bestuur verzorgd. Er zijn verschillende elementen belicht:
- Bottom-up besluitvormingsstrategie
-respect voor locale tradities
-formalizeren van landbezit
- eenheid in verantwoordelijkheid van bestuur

20230330_091914.jpg
In groepen moesten de participanten samen nagaan hoe het er in de gemeenschap aan toe gaat. Daar moesten ze antwoord geven op drie vragen:
1. “Wie neemt besluiten in onze gemeenschap?”
2. “Hoe worden de besluiten genomen?”
3. “Wat is nodig om collectieve doelen te bereiken?”

Tijdens het spel : “Hoe beslissen we?” moesten verschillende gemeenschappen keuzes maken hoe te overleven met goed beheer van hun gemeenschapsbos. Iedere gemeenschap had recht op een maximaal aantal bomen (hout) voor oogst en verkoop, bijvoorbeeld: bij het oogsten van een boom kan deze ingeruild worden voor drinkwater en voedsel. Bij twee bomen kreeg de gemeenschap eigen infrastructuur, huishoudelijke items, gereedschappen, kleding, vervoersmiddelen en bij drie bomen ging het om algemeen infrastructuur zoals wegen, gebouwen (school, kerk, hospitaal).
De gemeenschappen konden middels discussies zelf bepalen wat ze allemaal nodig zouden hebben voor overleving van een jaar.

20230330_171814.jpg
Al gauw ontdekte de gemeenschappen onderling dat het moeilijk wordt als ze niet weten wat de andere gemeenschappen zouden kiezen om in te ruilen voor hun hout. Daniela gaf toen aan dat er geen regel was dat er niet samen gewerkt zou mogen worden, dus dat die opmerking werd gemaakt is natuurlijk heel goed, want de participanten zien het in. Tijdens de volgende ronde kwamen gemeenschappen bij elkaar om een kuutu te houden. Sommige kozen ervoor om eerst onderling af te stemmen en daarna met anderen buiten hun gemeenschap te praten.

20230330_095700.jpg
Tijdens de discussie was men van mening dat alles valt onder de overheid en dat er in het gebied door het traditioneel gezag in samenspraak met de gemeenschap besluiten worden genomen. Soms is het bottom-up (middels een kuutu) en soms top-down (besluiten die alleen door het traditioneel gezag en/of enkele mensen van de gemeenschap worden genomen). Tussen de overheid en de gemeenschap gebeurd de besluitvorming altijd top-down.
Hoewel het spel niet de volledige realiteit toonde , was het duidelijk dat de mensen wisten hoe te handelen en samenwerking van essentiëel belang is als het gaat om de ontwikkeling van hun gebied. Vertrouwen en wederzijds respect moet er zeker zijn. ‘Goede communicatie is nodig, naast een goed plan van aanpak, geschreven regels, te ondernemen sancties en eenheid in het naleven van afspraken’.

 20230331_161916.jpg

Het vervolg van deze training zal aanstaande Juni plaatsvinden.