Financial services assessment ter ondersteuning van agro-producenten in Boven Suriname

Financial services assessment ter ondersteuning van agro-producenten in Boven Suriname

Suriname - 31 mei, 2023

Uit een voortraject is gebleken dat agro-producenten vele obstakels hebben bij de toegang tot financiering van noodzakelijke investeringen om hun activiteiten verder te ontwikkelen.

343434499_1213082779343552_8047395197621010441_n.jpg

In het kader van het Working Landscapes Programma heeft Tropenbos Suriname samen met andere partners, agro-producenten in het Boven Suriname gebied getrained in agroforestry technieken. Ook worden deze agro-producenten ondersteund in hun sales en marketingactiviteiten.

In het voortraject is naar voren gekomen dat deze agro-producenten vele obstakels hebben bij de toegang tot financiering van noodzakelijke investeringen.
De toegang tot financiering is voor agro-producenten in Boven Suriname een grote uitdaging. In 2022 - 2023 heeft Tropenbos Suriname twee studies verricht over de feitelijke situatie rond de toegang tot financiering voor de agro-coöperaties en individuele producenten. Het eerste onderzoek behelst een inventarisatie van de behoeften van agro-coöperaties en individuele producenten van het Boven Suriname gebied aan financiële dienstverlening en de huidige barrières die zij ondervinden. Het tweede onderzoek gaat over de beschrijving van de beschikbare financiële diensten van banken en financieringsinstanties voor agro-coöperaties en individuele producenten van Boven Suriname.


Tijdens het seminar ‘Financial services assessment Boven Suriname’ op 18 april 2023 heeft Tropenbos Suriname de onderzoeksresultaten met andere relevante stakeholders besproken. Het programma bestond uit een presentatie door consultant Leeroy Jack MBA die is aangetrokken voor het onderzoek. Deze werd gevolgd door presentaties en toespraken van agro ondernemer dr. Linus Diko (Bonanzo Agro Industries), ontwikkelingseconoom drs. Sherida Mormon en Alingo - Basya Etyo- Doekoe van de Agro coöperatie Hatti Wai U.A. (Pikin Slee).
Om een goed beeld te hebben van het aanbod voor ondernemers in Boven Suriname werd door vertegenwoordigers van de GODO Coöperatieve Bank, de Nationale Ontwikkelingsbank en Trustbank Amanah middels presentaties ingegaan op hun producten. Na alle presentaties volgde een interactieve discussie waarvan het panel bestond uit de directeur van Tropenbos Suriname , Rudi van Kanten, Linus Diko, Sherida Mormon en Leeroy Jack.

 

thumbnail.jpg

Door het aanwezige publiek werden vragen gesteld en suggesties gedaan voor het wegwerken van de obstakels waar de doelgroep tegenaan kijkt. Enkele vragen die gesteld werden hadden betrekking op de gender positie van vrouwen in de dorpen. Alle panelleden waren van mening dat de vrouwen een steeds sterkere positie innemen. Panellid Diko was van mening dat het beter zou zijn als het geld door vrouwen werd beheerd. Rudi van Kanten vulde aan dat er in Ghana, een van de andere TBI netwerk landen, gewerkt wordt met een kasmoni systeem ¹⁾. Dit is een veelvoorkomend spaarsysteem om zonder rente, bij toerbeurt toegang tot geldsommen te verkrijgen.
Het past binnen de cultuur en werkt efficiënter wanneer het door vrouwen wordt beheerd.

Een van de aanwezigen stelde de vraag of er tijdens het onderzoek rekening gehouden is met klimaatverandering, en met de onzekerheid in het grondenrechten vraagstuk dat invloed heeft op de wil te ondernemen. Panellid Linus Diko bevestigde dat ondernemen altijd risico’s omvat:’ als ik zou moeten wachten op zekerheid om te starten, zou ik er nooit aan zijn begonnen’.

Vanuit het publiek werd opgemerkt dat onder andere het banksysteem ‘binnenland-vriendelijk’ gemaakt moet worden. Dr. Rudi van Kanten beaamde dat er in het binnenland vooral met contanten gewerkt wordt. Een vertegenwoordiger van de Nationale Ontwikkelings Bank adviseerde dat projectplannen door agro-coöperaties kunnen worden aangeboden. Als deze na evalautie goed bevonden zijn, hoeft de dekking voor het verkrijgen van krediet geen probleem te zijn.

De conclusies en aanbevelingen uit de discussie kunnen worden ingezet ter ontwikkeling van financiële producten die voorzien in de behoefte van deze agro-coöperaties en individuele producenten.
Het seminar werd vervolgd door een workshop op 08 mei 2023 waar met deelnemende banken, ondernemers uit het Boven Suriname gebied, vertegenwoordigers van de overheid en relevante stakeholders dieper op het vraagstuk werd ingegaan.

 

https://www.youtube.com/watch?v=95MYeI3Tl8g

 

Bijbehorende nieuwslinks:

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=769619208015901

https://www.apintie.sr/v30206

https://www.youtube.com/watch?v=07CUsv4eHds

https://www.youtube.com/watch?v=Z2MTS8mMR74