Filter

03 september 2018 Suriname

Pariticipatieve driedimensionale mapping in Fairview, Guyana

In 2016 organiseerde Tropenbos Suriname een seminar over participatieve benaderingen van landgebruiksplanning in regio's met inheemse en tribale gemeenschappen. De Natural Capital-benadering werd geïntroduceerd bij belanghebbenden en de voorlopige resultaten van het onderzoeksproject van Sara Ramirez en activiteiten in samenwerking met Tropenbos Suriname werden gepresenteerd. Dit omvatte de Participatieve Driedimensionale Mapping (P3DM) oefeningen gedaan in het Boven Suriname riviergebied. Voor dit seminar werd Vanessa Benn van Iwokrama International Centre for Rainforest Conversation and Development ook uitgenodigd om de ervaringen van Guyana over dit onderwerp te presenteren. Tijdens haar verblijf in Suriname organiseerde Tropenbos Suriname een veldbezoek aan Pikin Slee om een deel van het werk te laten zien.

Lees verder

03 augustus 2018 Suriname

Training van de Wayana in Apetina: dorpskarakterisering, autodiagnose en bosbeheer

In samenwerking met de plaatselijke dorpsstichting Kuluwayak, voert Tropenbos Suriname een training uit in Apetina binnen het 2018 werkplan van het programma Shared Resources, Joint solutions (SRJS). Er zijn twee trainingen. De eerste training is gericht op bosbeheer en gemeenschapsbosbeheer. De tweede training is gericht op community-based tools voor het 'Plan de Vida'-concept.

Lees verder

03 augustus 2018 Suriname

Training agrobosbouw groep Pikin Slee

Als onderdeel van ons project 'Participatory Mapping, Ecosystem Service Assessment, and Resilience Against Climate Change' hebben verschillende veldbezoeken en een multidisciplinaire landschapsbeoordeling training plaatsgehad.

Lees verder

24 juli 2018 Suriname

Op weg naar een solide besluitvorming over landgebruik in Suriname: Een natuurlijke kapitaalbenadering ter ondersteuning van duurzaam beleid inzake ruimtelijke ordening in regio's van inheemse en tribale volken

Als onderdeel van ons Land Use Planning project dat in 2013 van start ging, heeft Tropenbos Suriname een 1-daagse seminar gehouden: 'Duurzame landgebruiksplanning in regio's van inheemse en tribale volkeren' voor beleidsmakers en vertegenwoordigers van de overheid, NGO's, de particuliere sector en de lokale bevolking. Dit seminar is een voortzetting van de activiteiten in het Boven Suriname riviergebied, waar twee 3D landgebruikskaarten werden geproduceerd met en voor de gemeenschappen. Naast de 3D kaarten, werd een beoordeling uitgevoerd van de ecosysteemdiensten in het gebied en werden participatieve scenario's voor de toekomst ontwikkeld. Een beleidsdocument ' Saamaka Lio als leefgebied en productief landschap: Lessen voor inclusieve en duurzame landgebruiksplanning uit het Boven Suriname riviergebied' is geproduceerd en gepresenteerd tijdens dit seminar. Het uiteindelijke doel is dat alle informatie zoveel mogelijk beschikbaar is en door gemeenschappen en beleidsmakers wordt gebruikt als een planningstool om een duurzame ontwikkeling tot stand te brengen ten bate van mensen, de natuur en ons land.

Lees verder

15 juli 2015 Suriname

Het in kaart brengen van het levensonderhoud van de Saamaka bevolking

De Saamaka bevolking woont aan de Boven Suriname rivier in het binnenland van Suriname, een gebied dat ecosysteemdiensten levert voor hun levensonderhoud. In 2014 werd een participatief driedimensionaal kartering (P3DM) project uitgevoerd met 14 dorpen (ongeveer 5000 mensen) om de geografische kenmerken van het landschap en de verschillende vormen van landgebruik in het noordelijk deel van het gebied te identificeren. Op 18 juni 2015 werd een vervolgproject gelanceerd tijdens een eerste bijeenkomst in het dorp Pikin Slee.

Lees verder

30 juni 2015 Suriname

REDD+ handleiding voor inheemse en tribale gemeenschappen

Er is voor het eerst een handleiding voor REDD+ samengesteld in Suriname, welke speciaal ontworpen is voor de inheemse en tribale gemeenschappen. Tropenbos Suriname en Attune Development hebben de handleiding ontwikkeld om kennis, vaardigheden en bewustzijn te bieden aan trainers in inheemse en tribale gemeenschappen.

Lees verder