Filter

24 juli 2018 Suriname

Op weg naar een solide besluitvorming over landgebruik in Suriname: Een natuurlijke kapitaalbenadering ter ondersteuning van duurzaam beleid inzake ruimtelijke ordening in regio's van inheemse en tribale volken

Als onderdeel van ons Land Use Planning project dat in 2013 van start ging, heeft Tropenbos Suriname een 1-daagse seminar gehouden: 'Duurzame landgebruiksplanning in regio's van inheemse en tribale volkeren' voor beleidsmakers en vertegenwoordigers van de overheid, NGO's, de particuliere sector en de lokale bevolking. Dit seminar is een voortzetting van de activiteiten in het Boven Suriname riviergebied, waar twee 3D landgebruikskaarten werden geproduceerd met en voor de gemeenschappen. Naast de 3D kaarten, werd een beoordeling uitgevoerd van de ecosysteemdiensten in het gebied en werden participatieve scenario's voor de toekomst ontwikkeld. Een beleidsdocument ' Saamaka Lio als leefgebied en productief landschap: Lessen voor inclusieve en duurzame landgebruiksplanning uit het Boven Suriname riviergebied' is geproduceerd en gepresenteerd tijdens dit seminar. Het uiteindelijke doel is dat alle informatie zoveel mogelijk beschikbaar is en door gemeenschappen en beleidsmakers wordt gebruikt als een planningstool om een duurzame ontwikkeling tot stand te brengen ten bate van mensen, de natuur en ons land.

Lees verder

15 juli 2015 Suriname

Het in kaart brengen van het levensonderhoud van de Saamaka bevolking

De Saamaka bevolking woont aan de Boven Suriname rivier in het binnenland van Suriname, een gebied dat ecosysteemdiensten levert voor hun levensonderhoud. In 2014 werd een participatief driedimensionaal kartering (P3DM) project uitgevoerd met 14 dorpen (ongeveer 5000 mensen) om de geografische kenmerken van het landschap en de verschillende vormen van landgebruik in het noordelijk deel van het gebied te identificeren. Op 18 juni 2015 werd een vervolgproject gelanceerd tijdens een eerste bijeenkomst in het dorp Pikin Slee.

Lees verder

30 juni 2015 Suriname

REDD+ handleiding voor inheemse en tribale gemeenschappen

Er is voor het eerst een handleiding voor REDD+ samengesteld in Suriname, welke speciaal ontworpen is voor de inheemse en tribale gemeenschappen. Tropenbos Suriname en Attune Development hebben de handleiding ontwikkeld om kennis, vaardigheden en bewustzijn te bieden aan trainers in inheemse en tribale gemeenschappen.

Lees verder

04 november 2014 Suriname

Gemeenschappen van de Boven Suriname rivier ontwikkelen een driedimensionale participatieve kaart

Een driedimensionale kaart van de Boven Suriname rivier is door de lokale Saamaka gemeenschappen in Suriname ontwikkeld met behulp van participatieve kartering. Kinderen, vrouwen, mannen en ouderen werkten 10 dagen samen om de kaart te bouwen die hun territorium weergeeft in 34 aspecten die relevant zijn voor hun oriëntatie, levensonderhoud en cultuur.

Lees verder

10 december 2013 Suriname

Suriname is in een goede positie om te voldoen aan de eisen van de opkomende houtlegaliteit

Om de toegang tot markten in Europa en de VS te behouden, moet de houtsector van Suriname de legaliteit van haar bosproducten verifiëren. Deelnemers van het regionale seminar 'Opkomende legaliteitseisen in de houtsector van Suriname' (28-29 november 2013 in Paramaribo) hebben vastgesteld dat de bosbouwsector van Suriname zich in een goede positie bevindt om adequaat te reageren op deze legaliteitseisen, vanwege het streven van Suriname naar duurzaam bosbeheer en omdat het een goed bos controle systeem heeft.

Lees verder

25 november 2013 Suriname

Seminar in Suriname over nieuwe wettelijke eisen in de houtsector (Paramaribo, 28-29 november 2013)

Er zijn verschillende initiatieven ontplooid die de markteisen oplegden aan de legaliteitsverificatie van houtproducten, voornamelijk het EU-actieplan voor wetshandhaving, bestuur en handel (FLEGT) en de Amerikaanse Lacey-wet. Suriname zet zich in voor het duurzame beheer van haar bossen en om de economische groei in de houtsector te ondersteunen, maar is momenteel niet betrokken bij discussies over legale houthandel met de EU. De houtexport zal echter worden beïnvloed door de opkomende legaliteitseisen.

Lees verder