Gemeenschapsoverleg voor het ontwikkelen van een nationale REDD+ strategie

Suriname

 Gemeenschapsoverleg voor het ontwikkelen van een nationale REDD+ strategie

Suriname is sinds 2008 betrokken bij REDD, welke later is ontwikkeld tot REDD+. In 2013 heeft de Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) de Readiness Preparation Proposal (R-PP) goedgekeurd.

De REDD+ readiness preparation fase in Suriname bevordert openheid, participatie, transparantie, verbeterde gegevensverzameling en -analyse en nationale en multisectorale dialoog en samenwerking. Het is belangrijk om te benadrukken dat de REDD+ strategie een lange termijn traject is, omdat deze meerdere keren tijdens het readiness proces kan worden herzien.

De ontwikkeling van een Nationale REDD+ Strategie (NRS) vereist een brede participatie van belanghebbenden om input te leveren die uiteindelijk zal resulteren in een nationaal ondersteunde strategie voor REDD+. Het is ook goed om te zorgen voor een zinvolle en culturele betrokkenheid van belanghebbenden, met name inheemse en tribale volkeren.

Aan het einde van het project wordt verwacht dat de adviesgroep een duidelijk beeld heeft van de standpunten van de gemeenschappen voor een ideale toekomstvisie met betrekking tot bosgebruik en gemeenschapsontwikkeling. Verder wordt verwacht dat de consultatiegroep een duidelijk overzicht heeft van actuele kwesties, sociale kwesties en milieukwesties vanuit het perspectief van de gemeenschap en hoe zij denken dat REDD+ van invloed kan zijn op deze kwesties. Voor de gemeenschappen is het belangrijk dat ze begrijpen waarom de raadplegingen plaatsvinden, wat het concept van REDD+ is en dat het een evenwichtig gebruik van het bos en de gemeenschapsontwikkeling vereist. Zij zullen op de hoogte zijn van de verschillende fasen en status en actoren van REDD+ readiness activiteiten in Suriname. De gemeenschappen zullen begrijpen wat van hen wordt gevraagd, en dat hun inbreng cruciaal is om een ‚Äč‚Äčnationale strategie te helpen vormgeven die ook gunstig voor hen zal zijn. De gemeenschappen zullen worden geïnformeerd over hoe hun inbreng zal worden gebruikt voor verdere plannen, hoe ze op de hoogte zullen worden gehouden van de voortgang van de studie en hoe ze contact kunnen opnemen in het geval van vragen of verdere input.

Looptijd

...

Doelstelling

De doelstellingen van de consultaties met de inheemse en tribale volkeren over de Nationale Strategie zijn: - Informatie uitwisselen met betrekking tot het begrijpen van de Nationale REDD+ Strategie en het Strategic Environmental and Social Assessment (SESA) proces binnen het grotere plaatje van REDD+ readiness - Duidelijke en bruikbare informatie verzamelen om als input te dienen voor de ontwikkeling van de nationale REDD+ strategie en het SESA-proces te informeren