Formulering van een gedragscode voor duurzaam bosbeheer in Suriname

Suriname

Formulering van een gedragscode voor duurzaam bosbeheer in Suriname

Tot nu toe ontbrak de Surinaamse bossector (zowel commerciële houthakkers als gemeenschapsgerichte bosbouw) aan een gepaste reeks regels en voorschriften voor duurzaam bosgebruik en bosbeheer.

Hoewel er bepalingen zijn in de wet bosbeheer, statuten en richtlijnen ter bevordering van duurzaam bosbeheer, is de duurzaamheid van houtoogst en bosgebruik (zowel commercieel als op gemeenschapsniveau) nog steeds moeilijk te beoordelen. Het formuleren en implementeren van een gedragscode zal een 'referentie' zijn voor duurzaamheid, en biedt zowel commerciële houthakkers als gemeenschappen duidelijke en praktische richtlijnen voor houtoogst activiteiten en biedt de autoriteiten een hulpmiddel voor het afdwingen en controleren van duurzaam bosbeheer. Samen met het eerdere TBI Suriname-project over de 'definitie van legaliteit' (2007) creëert deze gedragscode een solide basis voor (stapsgewijze) volledige certificering van duurzaam bosbeheer.

Dit project resulteerde in de formulering van een eerste concept van de gedragscode en zal op basis van de praktijk geleidelijk de huidige richtlijnen en statuten ontwikkelen en vervangen. Het project onderscheidt de volgende fasen waarvan de eerste drie zijn voltooid in de huidige samenwerking tussen TBI Suriname en de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB):
Overeenkomst tussen partners en belanghebbenden over het project, proces en verwachte product(en); de 'aftrap'-workshop,
Op basis van deskresearch, nationale, regionale en internationale literatuurstudie; de formulering van een eerste concept van de gedragscode,
De identificatie van 'kennistekorten', die moet leiden naar aanvullend veldonderzoek en praktische toetsing op schaal, en
De uitvoering van de eerste versie en de opeenvolgende versies van de gedragscode.
Communicatie, capaciteitsopbouw en uitbreiding/bewustzijn zijn kernkwesties tijdens het hele formuleringsproces.

Zowel commerciële houthakkers als bosafhankelijke gemeenschappen zullen direct profiteren van verbeterd bosbeheer. Niet alleen zorgt een 'werkbare' gedragscode voor een duurzaam gebruik van hulpbronnen, maar het kan ook nieuwe mogelijkheden creëren voor een beter levensonderhoud en armoedebestrijding.
 

Looptijd

2010 - 2011

Doelstelling

Het doel van het project is de formulering van een concept nationale gedragscode voor duurzaam bosbeheer en bosgebruik, gebaseerd op alle relevante nationale wetgeving en internationale verdragen, concepten van het CELOS-beheersysteem en de resultaten van het vorige Tropenbos Suriname 'definitie van legaliteit’ project (2007).