Begin bosbeheer en empowerment van de Wayana inheemse gemeenschappen in Zuid Suriname

Suriname

Begin bosbeheer en empowerment van de Wayana inheemse gemeenschappen in Zuid Suriname

Gelegen in het noordoosten van Zuid-Amerika, wordt het Guiana Schild gevormd door Frans Guyana, Suriname, Guyana en delen van Brazilië, Venezuela en Colombia. De regio wordt beschouwd als het meest ongerepte gebied van regenwouden in de wereld, met een enorm potentieel voor behoud en duurzame ontwikkeling. Meer dan 80% van het landoppervlak is nog bedekt met bos, terwijl de menselijke populaties klein zijn en de dreigingsniveaus relatief laag. Verwacht wordt echter dat de druk in de nabije toekomst snel zal toenemen als gevolg van economische ontwikkeling, met name in de bos-, mijnbouw- en landbouwsector.

Het programma "Shared Resources, Joint Solutions" (SRJS) is gericht op het waarborgen van klimaatbestendigheid, water- en voedselzekerheid, ook bekend als de internationale publieke goederen (IPG's), in verschillende landen en landschappen. Het is de bedoeling om te werken aan duurzaam beheerde landschappen met de meest essentiële ecosysteemdiensten. Binnen het Guyana Schild ligt de focus op Guyana en Suriname.

De activiteiten die Tropenbos Suriname zal uitvoeren in dit project zijn als volgt:

- Ondersteuning met technische kennis en expertise met betrekking tot participatieve benaderingen van ruimtelijke planning en landschapsplanning, zoals Participatory 3-Dimensional Modeling (P3DM)
- Versterken van capaciteiten en empowerment van lokale gemeenschappen met community-based benaderingen en hulpmiddelen voor het meten en monitoren van (sociaal-) ecologische factoren en ontwikkelen van duurzame ontwikkelingsplannen voor gemeenschappen
- Ondersteuning bij de implementatie van een op prestaties gebaseerde betalingsmechanisme en ondersteuning van de betrokkenheid van lokale gemeenschappen bij het bewustmakings- en capaciteitsopbouwproces om aan dit mechanisme te voldoen
 

Looptijd

Juli 2018 - december 2020

Doelstelling

De belangrijkste doelstellingen zijn: - Het opzetten van sterke en proactieve partnerschappen, die samenwerking bevorderen en de krachten bundelen in de lobby voor het verbeteren van milieubeheer en naleving - Verbetering van de enabling environment door middel van versterkte en gerichte beleidslijnen en praktijken, inclusief een meer gerichte gender- en inclusiviteitsaanpak.