Minder Bekende Houtsoorten

Suriname

Suriname heeft een totale oppervlakte van 163.820 km2, waarvan 94% bedekt is met bossen. De principes van Forest Management zijn gebaseerd op het Celos Management Systeem dat in de jaren zestig tot de jaren tachtig in Suriname is ontwikkeld. Op basis van het Celos-oogstsysteem is de jaarlijks toegestane besnoeiing 25 m3 per ha en de cyclus is 25 jaar. In de praktijk ligt de gemiddelde jaarlijkse oogst onder de 8 m3 per ha. Een van de belangrijkste redenen voor dit lage cijfer is de heterogeniteit van het bos en de concentratie van de oogst op ongeveer 20 houtsoorten. Om de druk op deze 20 soorten te verminderen, is het belangrijk om meer boomsoorten te oogsten. Dit wordt ook aangemoedigd onder de paraplu van (certificering van) duurzaam bosbeheer. De promotie van minder bekende houtsoorten zal de oogstmogelijkheden vergroten en de businesscase van duurzaam bosbeheer verbeteren. Dit kan ook resulteren in een hogere bijdrage aan het Bruto Binnenlands Product van Suriname, waardoor de bossen waardevoller zouden worden om te onderhouden.

De vier houtbewerkingsbedrijven die willen deelnemen aan dit project hebben ongeveer 400.000 ha FSC-gecertificeerde concessiewouden in Suriname. Dit certificatieproces wordt ondersteund door IDH via hun Guiana Shield Tropical Timber Program - Suriname. Greenheart Ltd. is het grootste bedrijf met meer dan 300.000 ha onder volledige FSC-certificering. E-Timber / Dennebos Ltd. en Soekhoe & Zonen Ltd. hebben beide ongeveer 40.000 ha FSC-gecertificeerde bossen en de Tropical Wood Company (TWC) ongeveer 20.000 ha FSC-gecertificeerd hout. Naast hun houtkapactiviteiten hebben drie bedrijven zagerijen en de vierde heeft een in aanbouw zijnde molen die in 2016 operationeel zal zijn. Alle fabrieken kunnen voldoen aan de internationale houtkwaliteitsvereisten. Met hun investeringen in het FSC-label en in houtzagerijtechnologie zijn deze bedrijven koploper in de Surinaamse houtverwerkende industrie en zijn ze bereid hun exportvolume van gezaagd hout te vergroten.

In de eerste fase van het project zullen de beschikbaarheid en de botanische en technische eigenschappen van de 10 soorten uit de FSC gecertificeerde bossen in Suriname worden onderzocht en in fact sheets worden samengebracht. De aanvangsfase zal worden voltooid met het identificeren en inschakelen van (gespecialiseerde) houtimporteurs en, in nauwe samenwerking met de betrokken Surinaamse exporteurs en de importeurs van hout(producten), de meest veelbelovende minder bekende houtsoorten selecteren die op de Europese markt zullen worden geïntroduceerd.

In de tweede fase zullen laboratoriumtests worden uitgevoerd als er een gebrek is aan informatie voor de geselecteerde minder bekende houtsoorten. De factsheets worden vervolgens bijgewerkt met de informatie uit de literatuurzoekopdracht en de laboratoriumtests waar nodig.

In de laatste fase van het project starten de pilotprojecten. De Surinaamse bedrijven zullen het hout beschikbaar stellen voor de pilotprojecten tegen een interessante prijs (kostprijs) en artikelen zullen worden geschreven en gepubliceerd in vakbladen. Het project zal worden afgerond door de ervaringen die in dit project zijn verzameld op te nemen in de eerste versie van de best practice richtlijn, opgesteld in de eerste fase.

Met dit project zal het gebruik en de export van minder bekende houtsoorten worden aangemoedigd door het ontwikkelen van marktinformatie van de veelbelovende minder bekende houtsoorten uit het Surinaamse bos en het initiëren van proefprojecten waarin het gebruik van geselecteerde minder bekende houtsoorten wordt gedemonstreerd. Daarnaast zullen activiteiten worden ondernomen om mainstreaming van minder bekende houtsoorten in het algemeen en de Surinaamse soort in het bijzonder aan te moedigen. 

Looptijd: ...

Doelstelling:

Het belangrijkste doel is om het duurzame beheer van tropische bossen in Suriname te versterken door de druk op de oogst te verminderen van het beperkte aantal commerciële soorten dat momenteel wordt geoogst door de economische waarde van deze bossen te vergroten, en door de businesscase van duurzaam bosbeheer in Suriname te versterken .

Looptijd

Doelstelling