Meerschalig modelleren van ecosysteemdiensten en landgebruik scenario’s in het Boven Suriname riviergebied

Suriname

Meerschalig modelleren van ecosysteemdiensten en landgebruik scenario’s in het Boven Suriname riviergebied

De Boven Suriname rivier is de thuisbasis van ongeveer 60 tribale dorpen (ongeveer 15.000 mensen) die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de omliggende bossen. Daarnaast biedt dit bos andere ecosysteemdiensten die van groot belang zijn voor Suriname, zoals het potentieel om koolstof op te slaan (dat de nationale REDD+ strategie ondersteunt). Onvoldoende geplande economische ontwikkeling in het gebied, zoals de uitbreiding van wegen en mijnen, kan ten koste gaan van het lokale levensonderhoud, de natuur en de ecosysteemdiensten.

Besluitmakers in Suriname hebben de informatie niet om keuzes te maken voor het gebruik van land die de levering van goederen en diensten uit de natuur optimaliseren en die het menselijk leven ondersteunen en het economische potentieel van het land vergroten. Via dit gezamenlijke project, ontwikkeld door TBI Suriname, zullen WWF-Guianas, de Universiteit Utrecht, het EU Centrum voor Landbouw en Plattelands Samenwerking (CTA) en de besluitmakers van de Vereniging van Saramaccaanse Gezagdragers (VSG) worden geholpen bij het identificeren van landgebruik scenario's. Met behulp van deze scenario's kunnen ze veranderingen in landgebruik en hun effecten op voedsel, cultuur (bijv. esthetische en recreatieve factoren) en regulerende diensten zoals koolstofvastlegging en habitatvoorziening beoordelen. Ze kunnen deze informatie gebruiken om de planning van wegen, dammen, mijnen of gebieden voor de landbouw te verbeteren met minder negatieve wisselwerking in ecosysteemdiensten.

De identificatie van de scenario's zal gebeuren door middel van mapping in nauwe samenwerking met de leden van de lokale gemeenschappen. De in kaart gebrachte oefening zal inzicht geven in de kennis die de dorpsbewoners hebben met de productie diensten (bijv. voedsel, grondstoffen en natuurlijke medicijnen), culturele diensten (bijv. onderdak en toerisme) en regulerende diensten (bijv. koolstofvastlegging en -opslag en habitatfunctie voor biodiversiteit). De verzamelde gegevens worden zowel op een driedimensionale kaart (model) als een tweedimensionale kaart gevisualiseerd. Bovendien zullen de kartering en de raadplegingen van belanghebbenden duidelijkheid brengen over mogelijke tegenstrijdige activiteiten in de gebieden.

Met de geïdentificeerde scenario's zullen de voorziening en stroom van veranderingen in ecosysteemdiensten gemodelleerd worden in verschillende landgebruiks- en beheerscenario’s. Deze modellen zullen het identificeren van kritieke drempels in de capaciteit van het landschap mogelijk maken om ecosysteemdiensten te leveren.

Bovendien zal het project inzicht verschaffen in de interactie tussen landgebruik, ecosysteemdiensten en gebruikers van ecosysteemdiensten en begunstigden. Het zal duidelijk worden hoe het leven van lokale mensen beïnvloed kan worden door verschillende vormen van grondgebruik. Een belangrijke reden waarom de dorpelingen samenwerken met het project is omdat de gegenereerde kaarten een tastbare indicatie zijn van de gebieden die fundamenteel zijn voor hun overleving en welzijn. Dus terwijl TBI de kaarten voor modelleerdoeleinden zal gebruiken, zullen de dorpsbewoners ze gebruiken voor beheerplannen voor hun territoria en communicatie met de besluitmakers en andere belanghebbenden.
 

Looptijd

Juli - december 2014

Doelstelling

Het hoofddoel van het project is om bij te dragen tot een beter begrip van de effecten van moderne menselijke interventies op bossen, landschappen en mensen.