Participatieve kartering, assessment van ecosysteem diensten, en veerkracht tegen klimaatverandering

Suriname

Participatieve kartering, assessment van ecosysteem diensten, en veerkracht tegen klimaatverandering

Binnenlandse dorpen zijn een typisch onderdeel van een productief landschap: een bosrijk gebied waar verschillende activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden. Afgezien van de woonwijken, zijn er activiteiten zoals, landbouw, verzameling van bosproducten, jagen en vissen, houtkap, toerisme, mijnbouw en infrastructurele werken. De binnenlandse dorpen richten zich nog steeds voornamelijk op het levensonderhoud, ondanks het feit dat er duurzame mogelijkheden zijn om inkomens te genereren in het kader van de duurzame ontwikkeling van het gebied. Dit betekent dat bij de ontwikkeling van het gebied serieuze aandacht moet worden geschonken aan de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. Binnen de traditionele kennis van de lokale gemeenschappen die sterk afhankelijk zijn van de natuur, zijn er manieren om de effecten van klimaatverandering te herkennen en hoe ermee om te gaan.

Met de toenemende behoefte aan ontwikkeling van het gebied in een tijd waarin de problemen rond klimaatverandering urgenter worden, volstaan ‚Äč‚Äčtraditionele kennis en capaciteit van de gemeenschap niet.
Vaak zijn er kansen die de gemeenschap niet kan bereiken vanwege een gebrek aan technische en organisatorische capaciteit, een strategisch netwerk, specifieke technologieoverdracht en begeleiding. Ook kunnen er ongeïdentificeerde kansen zijn waarvan de mensen zich niet bewust zijn. Bijvoorbeeld om de overgang te maken van zelfvoorzienende landbouw naar het genereren van inkomsten, of om traditionele gebruiken te gebruiken als input voor het genereren van inkomsten in cultureel natuurtoerisme.

Tijdens een vergadering in de eerste fase van het projcet zullen Tropenbos Suriname en CELOS de traditionele autoriteiten en de bevolking van het dorp Pikin Slee in het Boven Suriname riviergebied benaderen om zich in te zetten voor het project waarbij op participatieve wijze een kwetsbaarheids analyse van de gemeenschap wordt gemaakt. Procedures voor vrije, voorafgaande en goed geïnformeerde instemming (FPIC) zullen worden gevolgd. Zowel Tropenbos Suriname als Celos hebben contact met het dorp vanwege eerdere en huidige projectactiviteiten.Er zal een tweede vergadering worden georganiseerd om de gemeenschap de tijd te geven om op de verwerkte informatie te reageren. Na instemming vindt de gegevensverzameling op een participatieve manier plaats. Volgens de richtlijnen van de Wereldwijde Alliantie voor Klimaatverandering wordt een kwetsbaarheidsbeoordeling uitgevoerd in het dorp. De verzamelde gegevens en informatie zullen worden verwerkt om de eerste kansen voor het genereren van duurzaam inkomen te vermelden. De lijst met kansen wordt besproken met de community. Op basis van deze analyse zal een strategie voor twee inkomstengenererende activiteiten worden ontwikkeld. Samen met de gemeenschap zal een werkplan worden ontwikkeld om gezamenlijk de activiteiten te implementeren om twee manieren voor het genereren van duurzaam inkomen te bereiken. Alle informatie wordt verzameld in een rapport en de projectresultaten worden besproken met de lokale bevolking, traditionele leiders en beleidsmakers.

Looptijd: mei 2017 - november 2018

Doelstelling
Het hoofddoel is het uitvoeren van een multidisciplinaire analyse, waarbij informatie wordt verzameld over de geschiedenis, de socio-economie, bodem, vegetatie en landbouwpraktijken, inclusief op het bos gebaseerde praktijken. Op basis van scoremethoden en focusgroepdiscussies zullen prioriteiten worden gesteld aan welke maatregelen kunnen worden genomen om het agrarische slash-and-burn-systeem te verbeteren om de veerkracht tegen klimaatverandering te vergroten en een duurzaam inkomen te genereren. 

Looptijd

Doelstelling