Versterking van het bosnetwerk in Suriname via het Bos & Natuur tijdschrift

Suriname

Versterking van het bosnetwerk in Suriname via het Bos & Natuur tijdschrift

TBI Suriname heeft samen met het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) en Environmental Services and Support (ESS) en co-sponsoring van WWF-Guianas een driemaandelijks specialistisch tijdschrift over bos en natuur gepubliceerd "Vakblad Bos & Natuur", bedoeld voor de verschillende belanghebbenden in de bos- en natuursector. Zeven edities werden geproduceerd, met inbegrip van thematische nummers ter herdenking van de VN-internationale jaren op respectievelijk Biodiversiteit (2010) en Bossen (2011).

Looptijd

2009 - 2011

Doelstelling

Het doel van het 'Vakblad Bos & Natuur' is om te dienen als een communicatiemiddel voor alle belanghebbenden in de bos- en natuursector, inclusief beleidsmakers, de particuliere sector, professionals en studenten. Als zodanig wil het als een instrument dienen om beter geïnformeerde belanghebbenden te hebben over bos gerelateerde kwesties, het bewustzijn van het belang van bossen voor mensen te vergroten en de motivatie van actoren in de sector te verbeteren. Een doelstelling is ook het verbeteren van de schrijfvaardigheid van de schrijvers van artikelen.