Suriname

Participatieve driedimensionale mapping in het Boven Suriname riviergebied

Het Boven Suriname riviergebied is een van de dichtstbevolkte riviergebieden in het achterland. Dit beboste gebied is een productief landschap dat ecosysteemgoederen en -diensten levert voor het levensonderhoud van zijn inwoners, evenals grote gebieden van habitat voor biodiversiteit en zoetwaterbronnen.

Bekijk dit project

Suriname

Begin bosbeheer en empowerment van de Wayana inheemse gemeenschappen in Zuid Suriname

Gelegen in het noordoosten van Zuid-Amerika, wordt het Guiana Schild gevormd door Frans Guyana, Suriname, Guyana en delen van Brazilië, Venezuela en Colombia. De regio wordt beschouwd als het meest ongerepte gebied van regenwouden in de wereld, met een enorm potentieel voor behoud en duurzame ontwikkeling. Meer dan 80% van het landoppervlak is nog bedekt met bos, terwijl de menselijke populaties klein zijn en de dreigingsniveaus relatief laag. Verwacht wordt echter dat de druk in de nabije toekomst snel zal toenemen als gevolg van economische ontwikkeling, met name in de bos-, mijnbouw- en landbouwsector.

Bekijk dit project

Suriname

Participatieve kartering, assessment van ecosysteem diensten, en veerkracht tegen klimaatverandering

Binnenlandse dorpen zijn een typisch onderdeel van een productief landschap: een bosrijk gebied waar verschillende activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden. Afgezien van de woonwijken, zijn er activiteiten zoals, landbouw, verzameling van bosproducten, jagen en vissen, houtkap, toerisme, mijnbouw en infrastructurele werken. De binnenlandse dorpen richten zich nog steeds voornamelijk op het levensonderhoud, ondanks het feit dat er duurzame mogelijkheden zijn om inkomens te genereren in het kader van de duurzame ontwikkeling van het gebied. Dit betekent dat bij de ontwikkeling van het gebied serieuze aandacht moet worden geschonken aan de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. Binnen de traditionele kennis van de lokale gemeenschappen die sterk afhankelijk zijn van de natuur, zijn er manieren om de effecten van klimaatverandering te herkennen en hoe ermee om te gaan.

Bekijk dit project

Suriname

Gemeenschapsoverleg voor het ontwikkelen van een nationale REDD+ strategie

Suriname is sinds 2008 betrokken bij REDD, welke later is ontwikkeld tot REDD+. In 2013 heeft de Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) de Readiness Preparation Proposal (R-PP) goedgekeurd.

Bekijk dit project

Suriname

Minder Bekende Houtsoorten

Suriname heeft een totale oppervlakte van 163.820 km2, waarvan 94% bedekt is met bossen. De principes van Forest Management zijn gebaseerd op het Celos Management Systeem dat in de jaren zestig tot de jaren tachtig in Suriname is ontwikkeld. Op basis van het Celos-oogstsysteem is de jaarlijks toegestane besnoeiing 25 m3 per ha en de cyclus is 25 jaar. In de praktijk ligt de gemiddelde jaarlijkse oogst onder de 8 m3 per ha. Een van de belangrijkste redenen voor dit lage cijfer is de heterogeniteit van het bos en de concentratie van de oogst op ongeveer 20 houtsoorten. Om de druk op deze 20 soorten te verminderen, is het belangrijk om meer boomsoorten te oogsten. Dit wordt ook aangemoedigd onder de paraplu van (certificering van) duurzaam bosbeheer. De promotie van minder bekende houtsoorten zal de oogstmogelijkheden vergroten en de businesscase van duurzaam bosbeheer verbeteren. Dit kan ook resulteren in een hogere bijdrage aan het Bruto Binnenlands Product van Suriname, waardoor de bossen waardevoller zouden worden om te onderhouden.

Bekijk dit project