Suriname

Formulering van een gedragscode voor duurzaam bosbeheer in Suriname

Tot nu toe ontbrak de Surinaamse bossector (zowel commerciële houthakkers als gemeenschapsgerichte bosbouw) aan een gepaste reeks regels en voorschriften voor duurzaam bosgebruik en bosbeheer.

Bekijk dit project

Suriname

Feiten en cijfers over de rol van minor timber products (MTP's) in de economie van Suriname

Op basis van haar National Forest Policy (2005) wil de regering van Suriname de bijdrage van bossen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het land verbeteren. Als onderdeel hiervan wil de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) inzicht en kennis verwerven over de economie van Minor Timber Products (MTP), die tot nu toe gedeeltelijk hun rol hebben verwaarloosd als een potentieel mechanisme voor bosfinanciering.

Bekijk dit project

Suriname

Versterking van het bosnetwerk in Suriname via het Bos & Natuur tijdschrift

TBI Suriname heeft samen met het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) en Environmental Services and Support (ESS) en co-sponsoring van WWF-Guianas een driemaandelijks specialistisch tijdschrift over bos en natuur gepubliceerd "Vakblad Bos & Natuur", bedoeld voor de verschillende belanghebbenden in de bos- en natuursector. Zeven edities werden geproduceerd, met inbegrip van thematische nummers ter herdenking van de VN-internationale jaren op respectievelijk Biodiversiteit (2010) en Bossen (2011).

Bekijk dit project