Tropenbos Suriname Bomentour valt in de smaak

Tropenbos Suriname Bomentour valt in de smaak

Suriname - 23 May, 2024

‘Wanneer is de volgende?’ ‘De tour mag wat langer duren.’ ‘De volgende keer ben ik er weer bij.’ ‘Vaker dit soort evenementen te organiseren, waarbij dat Sabi diri gehalte naar boven komt' Dit waren de reacties van de deelnemers aan de Tropenbos Suriname Bomentour die afgelopen zondag plaatsvond. Tientallen mensen namen deel aan deze activiteit, die zich afspeelde in de omgeving van Fort Zeelandia, Palmentuin, Onafhankelijkheidsplein en de Waterkant. De gidsen Sean Dilrosun, Errol Gezius, Chafihd Tapessur, Aniel Gangadin en Sergio Darius hebben de verschillende groepen begeleid en voorzagen hen van informatie over de bomen in de omgeving. Sommige deelnemers namen zelfs hun gezin mee. Deze activiteit vond plaats ter gelegenheid van de Dag van de Aarde, die op 22 april werd herdacht.’

Gids Sean Dilrosun is verheugd over de belangstelling voor het groen van Suriname. ‘Ik ben blij dat zoveel mensen eropuit zijn getrokken om meer te leren over de bomen van Suriname. Het is een genoegen voor mij om mensen rond te leiden, vragen te beantwoorden en op die manier kennis te delen. Ik heb mezelf grondig voorbereid op deze tour, want hoewel ik veel van de bomen in de omgeving ken, is het belangrijk om de juistheid van de informatie die ik deel te waarborgen. Bovendien is het essentieel om voldoende informatie te kunnen verstrekken over de bomen.'

Hij kon voelen dat de groep echt iets opstak. 'Mensen waren oprecht geïnteresseerd in de informatie. Er was bijvoorbeeld een dame in de groep die veel bomen herkende, maar er niet veel over wist. Dit geldt eigenlijk voor veel mensen die in Suriname wonen: je kent wel bepaalde bomen, maar hun achtergrond blijft vaak onbekend.

Na de eerste rondes van de tour deelde onderzoeker Saskia Chote haar resultaten en conclusies van haar onderzoek 'Urbane groene gebieden in Paramaribo: percepties, gebruik en beheer' met de aanwezigen. Dit onderzoek is uitgevoerd op drie plekken, namelijk de Cultuurtuin, de Palmentuin en Wakapasi en het Prof. Mr. Dr. Coen Ooftplein. Ze benadrukte dat als we als samenleving onze omgeving schoonhouden, de overheid met name Openbaar Groen minder werk en kosten heeft voor het onderhoud ervan. Hierdoor kan er meer geld worden geïnvesteerd in andere projecten ter bevordering van het behoud van het stedelijk groen, bijvoorbeeld het planten van nieuwe bomen. Ze moedigde de organisatie aan om meer activiteiten te organiseren waarbij het groen van Suriname centraal staat en de bewustwording ervan wordt vergroot.

Dominiek Plouvier, de auteur van het boek 'Bomen van Suriname', waar de gidsen mee hebben gewerkt tijdens de tour, nam zelf ook deel aan een rondleiding. Hij genoot vooral van de interactie met zijn groep, waarbij deelnemers vragen stelden over de verschillende bomen. Enkele aanwezigen lieten zelfs hun exemplaar van 'Bomen van Paramaribo' door Plouvier signeren.

Het thema voor de Dag van de Aarde van dit jaar was 'Planet vs Plastics', waarbij de cruciale rol van de bescherming van ons milieu en het behoud van natuurlijke hulpbronnen werd benadrukt. Tegelijkertijd werd het belang benadrukt van de overstap naar duurzame en hernieuwbare energiebronnen, als alternatief voor fossiele brandstoffen. Glenn Ramdjan, voorzitter van de Stichting Support Recycling Suriname, SuReSur, en enkele vrijwilligers verstrekten informatie over het belang van recycling. Hij hoopt dat er in de komende periode meer recycling plaatsvindt en dat het gebruik van plastic wordt verminderd.

Davita Oberg, projectcoördinator bij Tropenbos Suriname, is verheugd over de opkomst en de positieve reacties. ‘We hadden meer dan honderd personen bij de registratie, waarvan uiteindelijk tachtig mensen hebben deelgenomen, dus we zijn niet ontevreden. We gaan de vele feedback ter harte nemen, zoals het verlengen van de duur van de tours en het organiseren ervan op andere locaties. Ook gaan we bekijken hoe we de scholieren kunnen betrekken en zullen we daarvoor een plan opstellen. Er is nog veel onbekend over onze binnenstad, met name over het groen, dus er is nog genoeg werk te doen wat betreft kennisdeling. Door samen te werken met andere partijen zoals de gidsen en Suresur, streven we ernaar om de activiteit inhoudelijk sterker te maken en een breder publiek te bereiken met informatie over het groen en de bossen van ons land.’

Tropenbos Suriname overweegt om regelmatig dergelijke activiteiten en tours op te zetten om bewustwording over het groen van Paramaribo te vergroten. Op deze manier hoopt de organisatie het besef van de belangrijkheid van het groen in ons land te versterken. De organisatie dringt er bij de samenleving op aan om hun Facebookpagina in de gaten te houden om op tijd te weten wanneer de volgende tour wordt gehouden en in welke omgeving.

Verschenen op 27 april 2024 in De Ware Tijd.