Over ons

Tropenbos Suriname stelt zich een wereld voor waarin bossen en bomen duurzaam worden beheerd door sterke instellingen en individuen op alle niveaus.

In 2003 startte Tropenbos Suriname als een landenprogramma van Tropenbos International (Wageningen, Nederland), dat werd opgericht in 1986. In 2017 werden de landenprogramma's omgevormd tot onafhankelijke netwerkleden.

Tropenbos Suriname is een op kennis gebaseerde en niet-gouvernementele organisatie (NGO) die zich inzet voor het duurzame beheer en behoud van het bos. We reageren op de behoefte aan kennis, capaciteitsversterking en versterking van de organisatie. Tropenbos Suriname is een kennismakelaar en past informatie toe om de gewenste doelen te bereiken, en neemt deel aan de dialoog om het beleid te veranderen en praktijken op het landschappelijke niveau, bestuur, handel en financiën te verbeteren.

Ons werk draagt ​​bij aan het genereren en samenbrengen van verschillende soorten kennis over bossen, klimaat, ecosysteemdiensten en gebruikers van het bos. We richten ons ook op de relatie tussen de bovengenoemde onderwerpen. Verder richten we ons op het onderzoeken en vastleggen van traditionele managementsystemen en hoe deze systemen zijn verbonden met het centrale managementsysteem van de overheid.

We doen onderzoek en verzamelen en creëren academische en traditionele kennis en informatie. Dit wordt omgezet in bruikbare producten en hulpmiddelen voor verschillende belanghebbenden. We voeren altijd samen met partners projecten uit, waarbij we een op bewijs gebaseerde dialoog en deelname aan veel seminars en workshops op nationaal niveau bevorderen.

Onze missie is om het duurzame gebruik van tropische bossen en bomen te verbeteren ten behoeve van gezonde ecosystemen en het welzijn van mensen.

Onze waarden
Ons werk is gebaseerd op de kernwaarden van samenwerking, duurzaamheid en inclusiviteit:

We richten ons op lokale productie en ecosysteemdiensten
We fungeren als kennismakelaar om geïnformeerde besluitvorming te ondersteunen
We hebben een ingebouwde centrale rol voor onderzoek, belangenbehartiging, kennisuitwisseling, partnerschappen en empowerment van lokale gemeenschappen om de besluitvorming over het gebruik van tropische bossen en bomen te ondersteunen.

Het Tropenbos International-netwerk
Elke onafhankelijke ledenorganisatie van Tropenbos International deelt een gemeenschappelijke visie en missie, evenals een gemeenschappelijke focus en aanpak. Elke lidorganisatie opereert in een nationaal programma dat is toegesneden op de specifieke lokale context en aanverwante voorwaarden. De andere leden van het netwerk zijn lid van Indonesië, Vietnam, Ghana, de DR Congo, Colombia en het coördinatiebureau bevindt zich in Wageningen, Nederland.