Thema's

Onze thema's zijn:

  • Gezonde ecosystemen en duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten
  • Klimaatbestendige ontwikkeling

Binnen deze thema's richten we ons met name op bepaalde onderwerpen, zoals een degelijke landgebruiksplanning (via een landschapsbenadering), bosbouw, duurzame waardeketens voor bosproducten, REDD + en klimaatadaptatie.