Suriname

Participatieve driedimensionale mapping in het Boven Suriname riviergebied

Het Boven Suriname riviergebied is een van de dichtstbevolkte riviergebieden in het achterland. Dit beboste gebied is een productief landschap dat ecosysteemgoederen en -diensten levert voor het levensonderhoud van zijn inwoners, evenals grote gebieden van habitat voor biodiversiteit en zoetwaterbronnen.

Bekijk dit project

Suriname

Begin bosbeheer en empowerment van de Wayana inheemse gemeenschappen in Zuid Suriname

Gelegen in het noordoosten van Zuid-Amerika, wordt het Guiana Schild gevormd door Frans Guyana, Suriname, Guyana en delen van Brazilië, Venezuela en Colombia. De regio wordt beschouwd als het meest ongerepte gebied van regenwouden in de wereld, met een enorm potentieel voor behoud en duurzame ontwikkeling. Meer dan 80% van het landoppervlak is nog bedekt met bos, terwijl de menselijke populaties klein zijn en de dreigingsniveaus relatief laag. Verwacht wordt echter dat de druk in de nabije toekomst snel zal toenemen als gevolg van economische ontwikkeling, met name in de bos-, mijnbouw- en landbouwsector.

Bekijk dit project

Suriname

Participatieve kartering, assessment van ecosysteem diensten, en veerkracht tegen klimaatverandering

Binnenlandse dorpen zijn een typisch onderdeel van een productief landschap: een bosrijk gebied waar verschillende activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden. Afgezien van de woonwijken, zijn er activiteiten zoals, landbouw, verzameling van bosproducten, jagen en vissen, houtkap, toerisme, mijnbouw en infrastructurele werken. De binnenlandse dorpen richten zich nog steeds voornamelijk op het levensonderhoud, ondanks het feit dat er duurzame mogelijkheden zijn om inkomens te genereren in het kader van de duurzame ontwikkeling van het gebied. Dit betekent dat bij de ontwikkeling van het gebied serieuze aandacht moet worden geschonken aan de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. Binnen de traditionele kennis van de lokale gemeenschappen die sterk afhankelijk zijn van de natuur, zijn er manieren om de effecten van klimaatverandering te herkennen en hoe ermee om te gaan.

Bekijk dit project

Suriname

Gemeenschapsoverleg voor het ontwikkelen van een nationale REDD+ strategie

Suriname is sinds 2008 betrokken bij REDD, welke later is ontwikkeld tot REDD+. In 2013 heeft de Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) de Readiness Preparation Proposal (R-PP) goedgekeurd.

Bekijk dit project