Filter

12 mei 2022 Suriname

Start Bewustmakingscampagne voor Saamaka jongeren ter vergroting betrokkenheid

Op 7 mei jl organiseerde Tropenbos Suriname de eerste trainingsessie aan Saamaka jongeren als introductie van een bewustmakingscampagne

Lees verder

09 mei 2022 

Tropenbos Suriname deelt kennis over het belang van een groene omgeving voor onze gezondheid

Tropenbos Suriname participeerde op 28 april 2022 aan de Health Safety Environment and Quality (HSEQ) in het kader van de jaarlijkse VN Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

Lees verder

10 maart 2022 Suriname

Sales & Marketing training voor bewoners Boven Suriname gebied

Van 03 t/m 10 maart 2022 werden 18 Saamaka Marrons uit het ressort Boven Suriname, district Sipaliwini, getraind in Sales & marketing.

Lees verder

12 april 2021 

Tropenbos Suriname stimuleert de ontwikkeling van gemeenschapsbossen

De ontwikkeling van gemeenschapsbossen is voornamelijk gericht op de houtwinning en de export van rondhout. Aan inheemse dorpen in het district Para is een presentatie gehouden over een onderzoek uit 2019 naar het gebruik van gemeenschapsbossen.

Lees verder

06 april 2021 Suriname

Tropenbos Suriname versterkt samenwerking inheems dorp middels schenking bosbouw materiaal

Ter bevordering van deze ontwikkeling heeft Tropenbos Suriname met haar partners de ALCOA Foundation en Van Hall Larenstein Universiteit, bosbouw materiaal geschonken aan de gemeenschap van het inheemse dorp Bigi Poika.

Lees verder

30 oktober 2020 Suriname

Saamaka Zeggenschap over landgebruik

Dit document is verwerkt in boekvorm en vloeit voort uit het proefschrift van Dr. Sara Ramírez Gomez: 'Local voices in land use decisions'

Lees verder