Eerste Agroforestry seminar Suriname

Eerste Agroforestry seminar Suriname

Suriname - 19 juni, 2023

In samenwerking met het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) heeft Tropenbos Suriname op 3 mei jl het Eerste Suriname Agroforestry Seminar georganiseerd

In het Working Landscapes Programma (2019 – 2023) is gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid van dorpen in Boven Suriname tegen de gevolgen van klimaatverandering en het stimuleren van duurzame landbouw. In samenwerking met het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) heeft Tropenbos Suriname op 3 mei jl het Eerste Suriname Agroforestry Seminar georganiseerd in de aula van het CELOS.
De moderator Rudi Nelom (Wetenschappelijk Medewerker bij het CELOS) heette de de aanwezigen welkom en beschreef het het doel van de activiteit met genodigden. De directeur van Tropenbos Suriname, Dr Rudi van Kanten hield een openingstoespraak over de werkzaamheden in Boven Suriname waar vooral geleefd wordt van landbouw, visvangst, houtkap en de verwerking van non-timber forest products (NTFP’s). Via de agro coöperaties is kennis gedeeld in de toepassing van agroforestry in de dorpen Pikin Slee, Gaantatai en Nieuw Aurora. Het doel is om agroforestry technieken toe te passen in het kostgronden systeem.

Agroforestry Gaan Tatai 2_10mei.jpg
 

De waarnemend directeur van het CELOS mw. Caroline Rahan - Chin bracht tijdens haar toespraak naar voren dat agroforestry bouwt op de kennis die de mensen reeds hebben over het bewerken van de kostgronden aangevuld met systemen die heden worden toegepast. Het CELOS deelt graag de kennis met de gemeenschappen en focused vooral op duurzaamheid. Beide organisaties juichen het doel van het eerste agroforestry seminar erg toe en hebben als voornaamste doel het bundelen van kennis en de gemeenschap te informeren over deze duurzame landbouwvorm.
Het agroforestery seminar werd ook bijgewoond door verschillende deelnemers uit het Boven Suriname gebied.

344680187_981171792913705_2452076917168655146_n.jpg


Assistent Onderzoeker Vanessa Hok, BSc., gaf een presentatie over het doel van agroforestry en de verschillende landbouwprojecten welke Tropenbos Suriname en het CELOS gezamenlijk hebben uitgevoerd. Het CELOS heeft ook trainingen in plantvermeerdering (bananen en gember), mulchen, composteren, oculeren, enten, ziekten en plagenbestrijding verzorgd aan dorpsgemeenschappen.
Tropenbos Suriname heeft naast training in agroforestry technieken, ook training in marketing & sales van landbouw en bosbijproducten gefaciliteerd.
Het programma werd vervolgd met een presentatie over het toegepaste agroforestry systeem binnen het Working Landscapes Programma. De landbouwers uit Pikin Slee deelden hun ervaring over de samenwerking met Tropenbos Suriname en het CELOS. Basya Etyo Doekoe gaf aan dat de gemeenschap serieus wilt werken aan ontwikkeling en dat uitwisseling van kennis en (nakomen van) goede afspraken bevorderend zijn voor de agrarische ontwikkeling van het gebied.
 

343627527_225525490119488_3790768736413369695_n.jpg

 

De vertegenwoordiger van DAOBS (Directoraat Agrarisch Ontwikkeling Binnenland Suriname), Dionne Diko bedankte Tropenbos Suriname voor de samenwerking middels trainingen voor bewoners uit verschillende dorpen van Boven Suriname. Waar volgens haar een interventie moet worden bedacht is de afzet van landbouwproducten uit het gebied als zekerheid voor de landbouwers.
Na de verschillende presentaties volgde een discussieronde met een panel bestaande uit Anwar Helstone ( CELOS), Mando Doekoe (voorzitter van de agro coöperatie Hatti Wai U.A.) , Dr. Rudi van Kanten (directeur Tropenbos Suriname), Shagoefta Joemanbaks ( Agro-socio consultant CELOS ) en Vanessa Hok (Tropenbos Suriname).
Tijdens de discussie werden gerichte vragen gesteld door de aanwezigen. Proble em gebieden over afzet vanuit agro-coöperaties werden voorgelegd en het panel ging geduldig in op de vragen. Waar mogelijk werd meteen een oplossing geboden. Met name de betrokkenheid van de jeugd in agroforestry werd door verschillende aanwezigen benadrukt. Het CELOS reageerde bevestigend dat er voorlichtingsmateriaal, gericht op de jeugd ontwikkeld wordt.

Onder de aanwezigen bevond zich ook landbouwdeskundige Iwan Wijngaarde die zijn inzichten deelde. Hij adviseerde de afzetkansen in gedachten te houden bij de keuze van gewassen voor het Boven Suriname gebied.