Het mitigeren van de effecten van klimaatverandering voor de gemeenschap aan de Brownsweg, Brokopondo, Suriname

Het mitigeren van de effecten van klimaatverandering voor de gemeenschap aan de Brownsweg, Brokopondo, Suriname

Suriname - 19 december, 2023

Tropenbos Suriname (TBS) is momenteel betrokken bij de uitvoering van het project Local Actors for Change in the Hinterland (LACH) Brownsweg.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Conservation International (CI) Suriname in samenwerking met de Stichting Natuurbehoud in Suriname (STINASU). Het doel van dit project is om de degradatie van gemeenschapsbossen tegen te gaan en een waardeketen te creëren voor een niet-hout bosproduct (NTFP) of een bosproduct per werkgebied.

Lokale gemeenschap en hun visie op klimaatverandering

De lokale gemeenschap waarmee TBS samenwerkt aan de Brownsweg, district Brokopondo, bestaat uit Saamaka-marronmensen. De 15 deelnemers aan het project zijn allemaal vrouwen, veelal alleenstaande moeders, die eten op tafel moeten brengen om de kinderen te voeden. Ze hebben te maken gehad met klimaatverandering in termen van droogte en vermindering van de productie van gecultiveerde gewassen.
Bij een bezoek aan het veld van een van de deelnemers was het triest om te zien dat de meeste gewassen waren verdord door brand (Figuur 1 en 2). Haar dochter had een brand gesticht, wat gevolgen had voor de gewassen. Het verbranden van vegetatie die is verwijderd om het veld vrij te maken voor landbouwdoeleinden is in dit gebied gebruikelijk als onderdeel van het traditionele slash and burn-systeem.

Figure 1. Withered crops.jpg Figure 2. Some of the remaining cassava plants.jpg

Foto 1. Verdorde gewassen Foto 2. Enkele overgebleven cassaveplanten

Bovendien was deze deelnemer onbewust betrokken bij activiteiten op het gebied van de exploitatie van goud. De kreek, die diende als waterbron voor haar gewassen, was erg modderig geworden en iemand had een gat in haar veld gegraven op zoek naar goud (Figuur 3). Ze kreeg echter te horen dat het gat was gegraven op zoek naar een waterbron.

Figure 3. Hole dug in agricultural field in search of gold.jpg

Foto 3. Gat gegraven in landbouwveld op zoek naar goud

Kansen voor de gemeenschap

Vanwege deze omstandigheden heeft STINASU 3 hectare land beschikbaar gesteld voor teelt in de bufferzone van het Brownsberg Natuurpark. TBS is verantwoordelijk voor het introduceren van het agroforestry-systeem bij de deelnemers en het begeleiden van hen in deze landbouwpraktijken.