Het in kaart brengen van het levensonderhoud van de Saamaka bevolking

Het in kaart brengen van het levensonderhoud van de Saamaka bevolking

Suriname - 15 juli, 2015

De Saamaka bevolking woont aan de Boven Suriname rivier in het binnenland van Suriname, een gebied dat ecosysteemdiensten levert voor hun levensonderhoud. In 2014 werd een participatief driedimensionaal kartering (P3DM) project uitgevoerd met 14 dorpen (ongeveer 5000 mensen) om de geografische kenmerken van het landschap en de verschillende vormen van landgebruik in het noordelijk deel van het gebied te identificeren. Op 18 juni 2015 werd een vervolgproject gelanceerd tijdens een eerste bijeenkomst in het dorp Pikin Slee.

De nieuwe fase van het P3DM project omvat tien dorpen met ongeveer 10.000 mensen. Aan het einde van het project in april 2016 zal de lokale Saamaka bevolking een 3D kaart hebben, evenals gedetailleerde kaarten van hun gebied, vergezeld van een verhalend rapport over de manier waarop ze het gebied gebruiken en de huidige staat van de ecosysteemdiensten. Zij zullen hun leefgebieden beter kunnen begrijpen en dit aan buitenstaanders kunnen uitleggen. Alle belanghebbenden die betrokken zijn bij het gebied zullen beschikken over een instrument voor degelijke en gecoördineerde landgebruiksplanning. Dit bevordert de instandhouding van de biodiversiteit en biedt een basis voor duurzame ontwikkeling.

Tijdens de eerste bijeenkomst deelden drie deelnemers van de eerste fase van de P3DM hun ervaringen met de 68 aanwezigen en benadrukten de projectvoordelen. De heer Harry Linga zei dat de kaart hem helpt om zijn jachtgebied te overzien en dat het dient als oriëntatiemiddel als hij van zijn dorp Lespansi wil reizen naar het Afobaka stuwmeer. Hij zei: “Je ontvangt geen geld voor je aanwezigheid, maar het project zal maaltijden serveren. Ze organiseren vervoer en verblijf indien nodig. Aan het eind van het project krijgen elk dorp en elke school een kaart (om de schoolkinderen te onderwijzen). Alle dorpelingen die deelnemen, krijgen ook een kleinere versie van de kaart.’’ Mevrouw Merona Godlieb van het dorp Pokigron vertelde de aanwezigen dat ze de kaart kunnen gebruiken als ze te maken hebben met projectontwikkelaars of mensen uit de hoofdstad Paramaribo: “We kunnen ze nu laten zien waar onze landbouwpercelen zijn en waar de school zich bevindt.’’ Het model dient ook als platform om met andere mensen te onderhandelen en om hen tastbare informatie te tonen. Het dient ook voor ruimtelijke planning, bijvoorbeeld wanneer het elektriciteitsbedrijf elektriciteitspalen moet plaatsen.

De Vereniging van Saamaka Gezagdragers (VSG) is de begunstigde van het project, gefinancierd door het Global Environment Facility – Small Grants Programma Suriname, beheerd door de UNDP. Tropenbos Suriname voert het project uit en zal het werk samen met de Saamaka bevolking uitvoeren.