Suriname

Meerschalig modelleren van ecosysteemdiensten en landgebruik scenario’s in het Boven Suriname riviergebied

De Boven Suriname rivier is de thuisbasis van ongeveer 60 tribale dorpen (ongeveer 15.000 mensen) die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de omliggende bossen. Daarnaast biedt dit bos andere ecosysteemdiensten die van groot belang zijn voor Suriname, zoals het potentieel om koolstof op te slaan (dat de nationale REDD+ strategie ondersteunt). Onvoldoende geplande economische ontwikkeling in het gebied, zoals de uitbreiding van wegen en mijnen, kan ten koste gaan van het lokale levensonderhoud, de natuur en de ecosysteemdiensten.

Bekijk dit project

Suriname

Duurzaam bosbeheer voor dorpsontwikkeling

Duurzaam gebruik van gemeenschapsbossen zal bijdragen aan de ontwikkeling van de binnenlandse dorpsgemeenschappen in Suriname en het lange termijn onderhoud van de ecosysteemdiensten die deze bossen bieden. Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft het mandaat om regionale en dorpsontwikkeling en verbetering van het levensonderhoud van de inheemse en tribale gemeenschappen in het binnenland van Suriname te ondersteunen, en had de middelen en het vermogen om deze ondersteuning te bieden, nodig.

Bekijk dit project

Suriname

Verbetering van de economische duurzaamheid van natuurlijk bosbeheer in Suriname

Dit project beoogt een duurzaam bosbeheersysteem te gebruiken dat zich richt op de aanbesteding van potentiële gewasbomen, in plaats van het CELOS managementsysteem (CMS). Als een spin-off van het project zullen enkele van de CELOS (Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname ) experimentele plots opnieuw worden gemeten om de langetermijneffecten van CMS te laten zien.

Bekijk dit project

Suriname

Capaciteitsverbetering voor een efficiënte inventarisatie van koolstofvoorraden in bossen

Suriname heeft aangegeven bereid te zijn om gevolg te geven aan de aanbevelingen van het UNFCCC-besluit waarin de landen worden opgeroepen zich voor te bereiden op en uitvoering te geven aan activiteiten die verband houden met de verbetering van koolstofvoorraden in bossen en het vermijden of verminderen van emissies door ontbossing en bosdegradatie (REDD), die goed zijn voor ongeveer 15% van de jaarlijkse wereldwijde uitstoot.

Bekijk dit project

Suriname

Formulering van een gedragscode voor duurzaam bosbeheer in Suriname

Tot nu toe ontbrak de Surinaamse bossector (zowel commerciële houthakkers als gemeenschapsgerichte bosbouw) aan een gepaste reeks regels en voorschriften voor duurzaam bosgebruik en bosbeheer.

Bekijk dit project